Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Ogłoszenie o naborze nr 23970ARCHIWALNE z dnia 15.03.2018 r.

 • Oferty do
  29

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: finansowo-kadrowo-księgowych

.Miejsce wykonywania pracy:

Świdwin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kołobrzeska Nr 43
78-300 Świdwin

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Kołobrzeska Nr 43
78-300 Świdwin

WARUNKI PRACY

Praca biurowa. Obsługa urządzeń: komputer, telefon, kserokopiarka, skaner, fax. - praca siedząca w siedzibie urzędu przy komputerze, - urząd usytuowany na piętrze II - brak windy, - oświetlenie sztuczne i naturalne, - toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, - praca nie jest: w systemie zmianowym, w porze nocnej, związana z bezpośrednią obsługą klientów, wystąpieniami publicznymi, wymagająca wysiłku fizycznego

ZAKRES ZADAŃ

 • samodzielne, kompleksowe prowadzenie rachunkowości i obsługa kadrowa inspektoratu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • prowadzenie operacji gospodarczych i finansowych zgodnie z planem finansowym,
 • kompletne i rzetelne prowadzenie dokumentów dotyczących operacji gospodarczych, kadrowych i finansowych,
 • wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i o finansach publicznych,
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością inspektoratu,

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie 1. średnie ekonomiczne: ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości 2. wyższe ekonomiczne: ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i udokumentowanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości 3. w przypadku niespełnienia żadnego z powyższych wpis do rejestru biegłych rewidentów lub posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • doświadczenie zawodowe: 6 lat w księgowości (w przypadku posiadania wykształcenia średniego ekonomicznego) lub 3 lata w księgowości (w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego lub wykształcenia wyższego uzupełnionego ekonomicznymi studiami podyplomowymi)
 • znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad naliczania wynagrodzeń oraz pochodnych (składki ZUS, podatki, itp.)
 • umiejętność sporządzania dokumentacji rozliczeniowej do ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym ustawy o służbie cywilnej,
 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysoka kultura osobista,
 • nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność obsługi programów „Gratyfikant”, „SJOBeSTi@, „FK2”, „Płatnik” oraz wykonywania przelewów elektronicznie,
 • doświadczenie zawodowe w administracji państwowej lub samorządowej,
 • znajomość prawa administracyjnego i procedur administracyjnych,

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o nieskazanie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe oraz pełna zdolność do czynności prawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  ul. Kołobrzeska Nr 43
  78-300 Świdwin
  pokój Nr 4 /II piętro/

  Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta pracy - główny księgowy".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-94) 36-562-47
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty kandydatów niezatrudnionych niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w inspektoracie przed upływem tego terminu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Liczba odwiedzin: 2562

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdwinie

Udostępnił: Mariusz Olszewski

Komórka organizacyjna: PINB

Wprowadzono: 15.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×