Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Ogłoszenie o naborze nr 23971ARCHIWALNE z dnia 15.03.2018 r.

 • Oferty do
  21

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: Finansowych i mieszkaniowych, Zespół Administracyjno - Gospodarczy

Zespół Administracyjno - GospodarczyMiejsce wykonywania pracy:

Stargard

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
ul. Warszawska 29, 73-110 Stargard

WARUNKI PRACY

Praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych od poniedziałku do piątku - 8 godzinny dzień pracy naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym.

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Prowadzenie gospodarki żywnoścowej dot. posiłków zatrzymanych i osadzonych w PDOZ oraz stała współpraca z instytucją świadczącą usługi w tym zakresie;
 • 2. Naliczanie i przygotowywanie list wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za przysługujące posiłki profilaktyczne policjantom i prowadzenie związanej z tym dokumentacji;
 • 3. Analiza dokumentacji złożonej przez policjantów uprawniającej ich do pobierania dopłaty do wypoczynku oraz merytoryczna realizacja wniosków;
 • 4. Analiza i realizacja wniosków w sprawie: korzystania przez policjantów z prawa do przejazdu środkami publicznego transportu na koszt Policji oraz przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu;
 • 5. Sporządzanie list wypłat równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego dla policjantów oraz wystawianie na podstawie złożonych oświadczeń, decyzji do zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego policji w Stargardzie;
 • 6. Sporządzanie projektów decyzji do zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie wystawianych na podstawie złożonych oświadczeń dot. przyznawania, uchylania i cofnięcia prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego dla funkcjonariuszy;
 • 7. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań dot. uprawnień policjantów pobierających równoważnik pieniężny za brak i remont lokalu mieszkalnego;
 • 8. Przygotowywanie projektów decyzji do zatwierdzenia przez Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie na podstawie złożonych wniosków o przyznawanie pomocy finansowej na zakup lokalu mieszkalnego lub budowy domu jednorodzinnego przez funkcjonariuszy;
 • 9. Prowadzenie rejestrów decyzji i kart mieszkania funkcjonariuszy pobierających równoważnik pieniężny za brak lub remont lokalu mieszkalnego oraz otrzymujących pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego;
 • 10. Przyjmowanie wpłat za mandaty karne, odprowadzanie gotówki w placówce bankowej na konto urzędu Skarbowego w Opolu i prowadzenie związanej z tym dokumentacji księgowej;
 • 11. Formalno- rachunkowa realizacja dokumentacji niezbędnej do rozliczenia finansowego z ekspertyzy i opinii biegłych w oparciu o obowiązujące rozporządzenia dot. określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym oraz sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego;
 • 12. Stała współpraca z Wydziałem Zaopatrzenia i Inwestycji, Wydziałem Finansów oraz w sytuacjach precedensowych z Zespołem Radców Prawnych KWP w Szczecinie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office (MS Word, MS Excel).
 • Znajomość przepisów z zakresu Ustawy o Policji, Rozporządzenia MSWiA: w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego mieszkania, za brak lokalu mieszkalnego, w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • 1. Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • 2. Zdolność analitycznego myślenia
 • 3. Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • 4. Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • 5. Wysoka kultura osobista

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
  ul. Warszawska 29
  73-110 Stargard
  lub osobiście: (od poniedziałku do piątku)
  sekretariat pok. 107 w godz. 7,30-15,30
  koperta z dopiskiem
  „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
uposażenie zasadnicze - 2.486,- miesięcznie (brutto)
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Stargardzie przed upływem tego terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu :
91 4813613Liczba odwiedzin: 2051

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Udostępnił: Wiesława Jeglińska

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 15.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×