Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Ogłoszenie o naborze nr 11311ARCHIWALNE z dnia 25.05.2017 r.

 • Oferty do
  09

  czerwca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor rybołówstwa morskiego

Wydział Rybołówstwa MorskiegoMiejsce wykonywania pracy:

Kołobrzeg

Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Kołobrzegu
ul. Węgorzowa 6 c
78-100 Kołobrzeg

Adres urzędu:

ul. Jana Pawła II nr 1
76-200 Słupsk

WARUNKI PRACY

- praca w systemie równoważnym, w tym w godzinach nocnych,
-częste wyjazdy służbowe związane z kontrolą rybołówstwa,
-odbywanie rejsów na statkach kontrolnych i innych
-praca przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
-kontrole przeprowadzane są przede wszystkim na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych na lądzie i na morzu
-uciążliwości związane z wchodzeniem, schodzeniem i przechodzeniem na obiekt kontrolowany, również na morzu.

ZAKRES ZADAŃ

 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów krajowych, Unii Europejskiej, konwencji międzynarodowych i porozumień dwustronnych w zakresie ochrony rybołówstwa morskiego w polskich obszarach morskich
 • kontrola statków rybackich w polskich obszarach morskich, portach i przystaniach rybackich, kontrola miejsc wyładunku, obrotu, magazynowania, sprzedaży, środków transportu ryb i innych organizmów morskich,
 • kontrola połowów sportowo - rekreacyjnych,
 • obsługa interesantów w zakresie pełnionej funkcji i uprawnień,
 • współdziałanie z organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Inspekcji Celnej, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz z terenowymi organami administracji morskiej w zakresie rybołówstwa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe rybactwo, rybołówstwo, połowy morskie, oceanografia, biologia morza.
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności pakietów biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • sprawność fizyczna
 • brak przeszkód formalnych do zatrudnienia w charakterze członka korpusu służby cywilnej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopie świadectw pracy, w przypadku, gdy występują
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach , kursach itp.;)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.06.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku
  ul. Jana Pawła II 1/734
  76-200 Słupsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 59-846-84-91
Wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne kandydaci zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Osoby, które nie spełniły wymagań formalnych i nie zostały zakwalifikowani do dalszego postepowania rekrutacyjnego, mają możliwość odebrania złożonych dokumentów w terminie trzech miesięcy od daty publikacji ogłoszenia. Oferty nieodebrane w ustalonym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.


Liczba odwiedzin: 470

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Słupsku

Udostępnił: Marcin Mystek

Komórka organizacyjna: OIRM

Wprowadzono: 25.05.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×