Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Ogłoszenie o naborze nr 5449ARCHIWALNE z dnia 15.11.2016 r.

 • Oferty do
  20

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: prezydialnych

w Zespole Prezydialnym, Kadr i szkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Czarnków

64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 89

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
64-700 Czarnków
ul. Kościuszki 89

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno - biurowa. Stanowisko pracy wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy: komputer, drukarkę, fax. Praca wykonywana jest przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze. Wejście główne do budynku przystosowane jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru (winda). Na wyższe kondygnacje brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • obsługa kancelaryjna sekretariatu Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie;
 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej: dzienniki podawcze, dzienniki korespondencyjne, rejestry dzienników, książek ewidencyjnych i teczek, rejestr delegacji, rejestr przyjęć interesantów, dzienników przepisów: MSWiA, KGP, KWP, KPP;
 • klasyfikowanie, opracowywanie, gromadzenie i przechowywanie materiałów archiwalnych dotyczących pracy kancelaryjno-biurowej;
 • obsługa poczty resortowej oraz urzędów pocztowych z jednoczesnym wykorzystaniem programu "Poczta specjalna";
 • ewidencja zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie;
 • prowadzenie rejestru czasu pracy za pośrednictwem programu SWOP;
 • sporządzenie projektów decyzji, zarządzeń Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie;
 • wykonywanie czynności dotyczących realizacji zagadnień szkoleniowych policjantów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność obsługi programów komputerowych i urządzeń biurowych;
 • komunikatywność, rzetelność, terminowość, dokładność w wykonywaniu obowiązków;
 • odpowiedzialność, koncepcyjne myślenie;
 • wiedza z zakresu przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów o służbie cywilnej, prawa pracy, ustawy o Policji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji;
 • kreatywność i operatywność;
 • staranność i obowiązkowość;
 • dyspozycyjność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
  ul. Kościuszki 89
  64-700 Czarnków

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

- Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
- wysokość mnożnika 1,130 kwoty bazowej, tj.: 2117,44 zł brutto + dodatek za wysługę lat,
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 67 3528 325 lub 67 3528 210,
- listy kandydatów spełniających oraz niespełniających wymagań formalnych umieszczone zostaną na stronie BIP KPP w Czarnkowie pod numerem ogłoszenia,
- zakwalifikowani kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
- metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi,
- wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Czarnkowie pod numerem ogłoszenia.Liczba odwiedzin: 2020

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie

Udostępnił: Dorota Psyk

Komórka organizacyjna: ZPKiS

Wprowadzono: 15.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×