Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 5448ARCHIWALNE z dnia 15.11.2016 r.

 • Oferty do
  25

  listopada

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

analityk

do spraw: wykonywania pomiarów oraz pobierania próbek w terenie

Laboratorium w delegaturze WIOŚ w Piotrkowie Tryb.Miejsce wykonywania pracy:

Piotrków Trybunalski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Bawełniana 18. 97-300 Piotrków Trybunalski

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

WARUNKI PRACY

Praca w terenie w każdych warunkach atmosferycznych. Wykonywanie pracy fizycznej, w tym przenoszenie przedmiotów o masie do 20 kg. Praca na wysokości. Kontakt z substancjami chemicznymi i próbkami ( odpady, ścieki, gazy odlotowe itp.). Praca przy komputerze. Możliwość wydłużenia okresowo dobowego czasu pracy do 12 godzin z uwzględnieniem elastycznego czasu pracy. Możliwość pracy w nadgodzinach i w godzinach nocnych. Prowadzenie pojazdów służbowych. W siedzibie delegatury w Piotrkowie Tryb. występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową ( budynek dwukondygnacyjny bez windy i podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach).

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie pomiarów emisji gazów i pyłów do powietrza z eksploatowanych instalacji i urządzeń
 • Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji i urządzeń
 • Pobieranie próbek poszczególnych komponentów środowiska do badań laboratoryjnych
 • Wykonywanie podczas pobierania próbek niezbędnych badań terenowych i pomiarów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie techniczne: ochrona środowiska, technologia chemiczna, fizyka
 • Znajomość obsługi komputera i podstawowego oprogramowania
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność
 • Sprawność fizyczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, technologia chemiczna, fizyka
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w wykonywaniu pomiarów i analiz laboratoryjnych
 • Znajomość systemów zarządzania
 • Znajomość referencyjnych metodyk badawczych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie literatury fachowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.11.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

  Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem
  " nabór na stanowisko analityka nr ogłoszenia 5448".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ok. 2000,00 zł. Przewidywany termin zatrudnienia - grudzień 2016 r.
Każdy z kandydatów na pracownika służby cywilnej zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych wyżej na podstawie art.4 ustawy o służbie cywilnej z 21 listopada 2008 r. ( Dz.U. 2016 poz.1345).
W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę złożenia oferty uważa się datę jej nadania w polskiej placówce pocztowej. Oferta złożona po terminie lub niezawierająca wszystkich "wymaganych dokumentów i oświadczeń" nie podlega rozpatrywaniu.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia droga elektroniczna lub telefoniczną. W związku z powyższym prosimy o podanie adresu e- mail i nr telefonu.
Informujemy, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (Dz.U.2016 r. poz.922).
Siedziba administratora danych :
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. W terminie 14 dni od zakończenia naboru na pisemny wniosek kandydata dokumenty mogą zostać zwrócone za osobistym pokwitowaniem odbioru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 6486777
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równa uwaga bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność , rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1690

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Udostępnił: Helena Krakowińska

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds kadr i szkolenia

Wprowadzono: 15.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×