Komenda Miejska Policji w Tychach

Ogłoszenie o naborze nr 20610ARCHIWALNE z dnia 13.01.2018 r.

 • Oferty do
  23

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1,00
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: ds finansów i spraw socjalnych

Zespół Finansów i ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Tychy

Komenda Miejska Policji w Tychach
ul. Aleja Bielska 46
43-100 Tychy

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Tychach
ul. Aleja Bielska 46
43-100 Tychy

WARUNKI PRACY

Budynek dwukondygnacyjny, brak wind dla niepełnosprawnych wewnątrz budynku, pokój wyposażony w standardowy sprzęt biurowy. System pracy jednozmianowy, ośmiogodzinny, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Oświetlenie naturalne/sztuczne. Praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątkowych bedących w użytkowaniu jednostki oraz zlecanie bieżącego usuwania awarii,
 • dokonywanie porównania ewidencji ilościowej składników majatkowych w prowadzonej ewidencji ze stanami wynikajacymi z arkuszy spisów z natury
 • wprowadzanie do systemu SWOP użytkownika końcowego powierzonego mienia oraz dokonywanie zmian użytkownika w systemie po otrzymaniu informacji od kierownika danej komórki organizacyjnej
 • prowadzenie całościowej gospodarki norm wyposażenia jednostki oraz wyposażenia dodatkowego policjantów, gospodarki odzieżowej, środków ochrony indywidualnej
 • prowadzenie ewidencji środków czystości, druków ścisłego zarachowania, druków procesowych, materiałów biurowych
 • realizacja zaopatrzenia jednostki w sprzęt, materiały biurowe, środki czystości
 • wybrakowanie sprzętu bedącego na stanie KMP
 • sprawdzanie dokumentów ksiegowych stanowiacych podstawę do wypłaty
 • prowadzenie rejestru postępowań wyjaśniająco-szkodowych
 • opracowywanie wniosków z tytułu równoważnika za przejazd raz w roku i dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy i prowadzenie ewidencji w tym zakresie
 • opracowywanie i przedkładanie do zapłaty rachunków/faktur pod względem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej z zakresu usług serwisowanych urzadzeń do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
 • realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Samitarnego MSW oraz zalecen pokontrolnych w zakresie bhp i p.poż

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w komórkach ds finansów
 • umiejetność stosowania odpowiednich przepisów
 • umiejetność organizowania pracy własnej
 • rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w komórkach ds finansów
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • umiejetność szybkiego działania
 • umiejetność przyswajania nowej wiedzy
 • umiejętność współpracy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia Poświadczenia bezpieczeństwa

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Tychach
  ul. Aleja Bielska 46
  43-100 Tychy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do udziału w naborze osoby niepełnosprawne. Wynagrodzenie zasadnicze 2235,12 zł + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 55 do 20% wynagrodzenia zasadniczego). Oferty należy składać/ przesyłać z dopiskiem na kopercie: Zespół Kadr i Szkolenia. Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz wzory obowiązujących oświadczeń dostępne są na stronie internetowej bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: praca w Korpusie Służby Cywilnej - szczegółowa informacja dot. naboru do ksc).
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo( w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu email).
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakakolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu (32) 325-62-19Liczba odwiedzin: 813

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Tychach

Udostępnił: Danuta Urbańczyk

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 13.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×