Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 24208ARCHIWALNE z dnia 20.03.2018 r.

 • Oferty do
  3

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: nasiennictwa

w Oddziale w GdańskuMiejsce wykonywania pracy:

Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Oddział w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie to w szczególności dokonywanie kontroli przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym, oceny polowej plantacji nasiennych, lustracje, pobieranie i badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Praca na wysokim parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak windy osobowej i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w terenie wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości na nierównych powierzchniach. Praca w stresie. Wysiłek fizyczny. Zagrożenie korupcją. Częste kontakty z klientami.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrolowanie wytwarzania i obrotu materiału siewnego w celu potwierdzenia jego jakości zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie kwalifikacji polowych w celu potwierdzenia odrębności, wyrównania i trwałości odmianowej roślin;
 • pobieranie próbek materiału siewnego do badań laboratoryjnych w celu kwalifikacji nasiennej;
 • kontrolowanie działalności przedsiębiorców, rolników lub dostawców zgodnie z planem kontroli;
 • przeprowadzanie monitoringu materiału siewnego kukurydzy i rzepaku ozimego na obecność organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • przyjmowanie i kontrola poprawności złożonych wniosków o ocenę polową materiału siewnego na plantacjach nasiennych oraz załączonej do niej dokumentacji;
 • opracowywanie harmonogramu i sporządzanie sprawozdawczości z Działu Nadzoru Nasiennego w celu potwierdzenia wykonanych planowanych zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne. Znajomość ustawy o ochronie roślin. Znajomość ustawy o nasiennictwie. Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Znajomość ustawy Kpa. Prawo jazdy Kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 302-36-35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2240,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane.
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru otrzymają także informację drogą elektroniczną.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2105

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Udostępnił: Ewa Biedrzycka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds kadr

Wprowadzono: 20.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×