Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Ogłoszenie o naborze nr 24209ARCHIWALNE z dnia 20.03.2018 r.

 • Oferty do
  31

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: zamówień publicznych i administracyjnych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział do spraw Finansowych i Administracyjno-KadrowychMiejsce wykonywania pracy:

Łódź

Adres urzędu:

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

WARUNKI PRACY

praca administracyjno-biurowa ,kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,praca w terenie stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie procedur zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządzanie planów związanych z realizacją zamówień publicznych
 • Współpraca z kierownictwem i komórkami organizacyjnymi w zakresie ustalania i realizacji potrzeb materiałowo-technicznych
 • Administrowanie mienim Urzędu i jego ewidencjonowanie
 • Opracowywanie korespondencji oraz sprawozdawczość w zakresie objętym zakresem czynności

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętność ich stosowania w praktyce
 • Znajomość zasad gospodarowania mieniem w w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Obsługa komputera( pakiet biurowy,arkusze kalkulacyjna)
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B (czynne)
 • Dokładność,rzetelność,terminowość
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Samodzielność i kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracja,ekonomia,finanse,prawo,zarządzanie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia,list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze lub pełną nazwą stanowiska na jakie jest składana aplikacja.
Druk oświadczenia do pobrania na stronie KPRM
Proponowane wynagrodzenie ok. 2700 złLiczba odwiedzin: 2240

Wytworzył/odpowiada: Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Udostępnił: Jolanta Lewkowicz

Komórka organizacyjna: sekretariat

Wprowadzono: 20.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×