Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Ogłoszenie o naborze nr 36963ARCHIWALNE z dnia 30.10.2018 r.

 • Oferty do
  9

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

zespół ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Siemiatycze

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 49
17-300 Siemiatycze

WARUNKI PRACY

-praca w siedzibie jak i poza siedzibą/kontrole wykonywane w terenie/samochód służbowy/ -kontakt z materiałem biologicznym -stres związany z obsługą petentów -wyjazdy w delegacje służbowe -praca z monitorem komputerowym -stanowisko mieści się na I piętrze -bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystapienia chorób zakaźnych zwierząt
 • Sporządzanie dokumentacji z postępowania w przypadkach podejrzeń i stwierdzenia chorób zakaźnych
 • Sporządzanie zestawień statystycznych dot. chorób zakaźnych w zakresie wścieklizny, choroby Aujeszky'ego, pomoru klasycznego świń i dzików, pryszczycy, choroby pęcherzykowej i afrykańskiego pomoru świń
 • Przygotowywanie planu prowadzenia badań kontrolnych w zakresie choroby Aujeszky'ego, czuwanie nad jego relizacją oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • Przygotowywanie planu realizacji badań kontrolnych w zakresie pomoru klasycznego świń i dzików, choroby pęcherzykowej świń, pryszczycy, afrykańskiego pomoru świń, pozyskiwania odstrzelonych lisów oraz czuwanie nad jego realizacją i prowadzenie dokumentacji
 • Zbieranie co miesięcznych informacji z działań lekarzy wolnej praktyki wyznaczonych w imieniu PLW oraz prowadzących zakłady lecznicze na terenie pow. siemiatyckiego
 • Obsługa programu PANDA

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne, administracyjne, rolnicze lub technologa żywności
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia weterynaryjnego
 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw w zakresie: słuzby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postepowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakiet Ms Office.
 • Komunikatywność, kultura osobista
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Ewentualne kopie świadectw pracy.
 • Ewentualne kopie zaświadczeń ukonczonych kursów lub szkoleń.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.11.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat weterynarii w Siemiatyczach
  ul. 11 Listopada 49
  17-300 Siemiatycze
  z dopiskiem: oferta pracy " Inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt".

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. 11 Listopada 49, 17-300 Siemiatycze tel. 85 6552160, e-mail: siemiatycze.piw@wetgiw.gov.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 85 6552160
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wszystkie oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o formie postepowania kwalifikacyjnego.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Osoby nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie dokumenty nie będą brane pod uwagę.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość,, przekonania polityczne, , przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 655 21 60

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 2239

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Siemiatyczach

Udostępnił: Róża Dolińska

Komórka organizacyjna: Zespół ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

Wprowadzono: 30.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×