Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Ogłoszenie o naborze nr 36964ARCHIWALNE z dnia 30.10.2018 r.

 • Oferty do
  16

  listopada

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Brzeg

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
49-306 Brzeg ul. Oławska 25

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy wyposażone w komputer, laptop, drukarkę, urządzenia pomiarowe itp. Siedziba znajduje się na I i II piętrze budynku bez windy. Praca w siedzibie i wyjazdy służbowe na terenie powiatu brzeskiego. Wyjazdy na szkolenia, konferencje itp. na terenie całego kraju.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych o paszach i ubocznych produktach zwierzęcych.
 • Sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, obrotu i stosowania pasz.
 • Sprawowanie nadzoru w zakresie zbierania, transportowania, operowania, przetwarzania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie rejestrów podmiotów.
 • Realizacje krajowych programów i planów dotyczących monitorowania paszach, materiałch paszowych oraz w wodzie.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub rolnicze
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu pasz i utylizacji.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat. B.
 • Kserokopie wszystkich świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wysługę lat.
 • Kserokopia prawa wykonywania zawodu dot. lekarzy weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu
  ul. Oławska 25
  49-306 Brzeg
  Sekretariat: I piętro pokój nr 7

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu, reprezentujący Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg, tel. 774163744, e-mail: piw.brzeg@wiw.opole.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: wojciech@huczynskai.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu, ul. Oławska 25, 49-306 Brzeg
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Informację o terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat otrzyma telefonicznie.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1675

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzegu

Udostępnił: Barbara Maj-Świerczyńska

Komórka organizacyjna: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzegu

Wprowadzono: 30.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×