Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 20713ARCHIWALNE z dnia 16.01.2018 r.

 • Oferty do
  30

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia zwierząt

w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt



Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu
ul. Wrocławska 170
45-836 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu. Prowadzenie pojazdów służbowych. Bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych, brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych, rejestracja zgłoszeń oraz przeprowadzanie dochodzeń epizootycznych w przypadku wykrycia choroby zakaźnej oraz jej likwidacja w terenie,
 • wykonywanie kontroli urzędowych pod kątem przestrzegania wymagań weterynaryjnych, a w szczególności w zakresie: handlu zwierząt, umieszczania zwierząt na rynku, organizowania targów i wystaw, prowadzenia schronisk, zakładów drobiu,
 • wykonywanie kontroli urzędowych przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się obrotem zwierzętami, prowadzeniem miejsc gromadzenia zwierząt, prowadzeniem punktów kopulacyjnych zwierząt oraz podmioty sektora akwakultury,
 • organizacja i nadzór nad przemieszczaniem zwierząt w ramach importu oraz eksportu z wykorzystaniem programu TRACES,
 • nadzór nad prawidłową realizacją programów monitoringowych zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz koordynacja działań w tym zakresie,
 • nadzór i kontrola prawidłowości wykonywania czynności weterynaryjnych wykonywanych przez lekarzy wyznaczonych z upoważnienia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt,
 • pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych,
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań merytorycznych z zakresu chorób zakaźnych zwierząt w określonych terminach lub w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej oraz prowadzenie innej dokumentacji merytorycznej w nadzorowanym zakresie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w zakresie w zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem i ochroną zwierząt.
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość przepisów weterynaryjnych
 • podstawowa znajomość postępowania kodeksu administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Wrocławska 170
  45-836 Opole

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4.000 zł.


Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie.
Oferty po zakończonym naborze zostaną zniszczone komisyjnie po upływie trzech miesięcy od zakończenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 54 17 161



Liczba odwiedzin: 2974

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu

Udostępnił: Genowefa Wolak

Komórka organizacyjna: Sekretariat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu

Wprowadzono: 16.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×