Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Ogłoszenie o naborze nr 20712ARCHIWALNE z dnia 16.01.2018 r.

 • Oferty do
  22

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Radzyń Podlaski

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim
ul. Warszawska 100
21-300 Radzyń Podlaski

WARUNKI PRACY

Praca biurowa (wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze) oraz częste wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli (uprawnienia do kierowania samochodem osobowym), wyjazdy szkoleniowe, kontakt z rolnikami i właścicielami podmiotów gospodarczych, pobieranie prób Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy Budynek parterowy, wejście na parter trzystopniowe, brak podjazdu.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie zadań wynikających z realizacji programu zwalczania choroby Aujeszkyego na terenie powiatu Radzyń Podlaski, w tym: przygotowywanie harmonogramów badań, kontrola wyznaczonych lekarzy weterynarii, zatwierdzanie merytoryczne dokumentacji, kontrola wystawianych świadectw zdrowia dla świń
 • Opracowywanie powiatowych planów zwalczania chorób oraz uaktualnianie planów gotowości
 • Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie: organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt.
 • Nadzór nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie: organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt, obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, prowadzenia stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury, prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt, utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt
 • Przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych, prowadzenie dochodzeń epizootycznych celem wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej
 • Prowadzenie czynności związanych ze zwalczaniem ogniska choroby zakaźnej
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, przygotowywanie pism oraz projektów decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych zadań
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych zadań
 • Wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii, w tym: sprawowanie zastępstw, sporządzanie harmonogramów pracy oraz prowadzenie samochodu służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dokładna znajomość przepisów weterynaryjnych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • szkolenie z postępowania administracyjnego
 • dyspozycyjność
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu w przypadku lekarzy weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.01.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski
  sekretariat pokój nr 4

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do przystąpienia do naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (83) 352 70 15 wew. 3 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
Proponowane wynagrodzenie: 2.800,- zł. brutto (zasadnicze plus dodatek stażowy)
Planowany termin zatrudnienia: 25-01-2018 r
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2750

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radzyniu Podlaskim

Udostępnił: Anna Golec-Kawicz

Komórka organizacyjna: główna księgowa

Wprowadzono: 16.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×