Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 4121ARCHIWALNE z dnia 01.10.2016 r.

 • Oferty do
  25

  października

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

do spraw: administrowania systemami IT

w Oddziale Infrastruktury ITMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie urzędu, przy komputerze. Dla osób niepełnosprawnych istnieje możliwość poruszania się po budynku - obecność wind, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety, bariera architektoniczna - wejście do budynku niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przykładowe codzienne zadania: • Instalowanie poprawek/aktualizacjisystemów/usług • Wykonywanie skryptów i zaleceń przygotowanych przez Oddział Programowania • Przygotowanie i konfiguracja warstwy systemowej, dostosowanie konfiguracji aplikacji • Wsparcie użytkowników końcowych aplikacji, rozwiązywanie zgłoszeń użytkowników • Udział w opracowaniu założeń, specyfikacji wymagań oraz w realizacji projektów informatycznych • Przygotowanie skryptów automatyzujących wybraną czynność • Konfigurowanie uprawnień użytkowników aplikacji oraz monitoring działania aplikacji i zużycia zasobów systemowych przez aplikacje i użytkowników • Reagowanie na problemy z systemów monitoringu

ZAKRES ZADAŃ

 • Administracja systemami informatycznymi funkcjonującymi w ramach Narodowego Archiwum Cyfrowego
 • Administracja projektami w ramach Centralnego Repozytorium Cyfrowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zgromadzonych danych oraz sprzętu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa danych cyfrowych przechowywanych w ramach infrastruktury teleinformatycznej NAC
 • Zapewnienie ciągłości działania krytycznych systemów informatycznych utrzymywanych przez NAC
 • Pomoc pracownikom w zakresie eksploatacji sprzętu i oprogramowania
 • Administrowanie siecią teleinformatyczną
 • Analizowanie i usuwanie usterek w systemach informatycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość obsługi i konfiguracji środowisk wirtualizacji (KVM/oVirt, VMware)
 • Doświadczenie w administrowaniu systemami Linux (Debian, Centos) i Windows Server
 • Umiejętność przygotowania serwerów i zarządzania serwerami: www (apache2, nginx, lighttpd), usług sieciowych (dhcp, dns), serwerami plików
 • Przynajmniej podstawowa umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (switche, firewalle)
 • Umiejętność administracjibazami danych: MySQL i PostgreSQL, umiejętność formułowania zapytań SQL
 • Umiejętność pisania skryptów w shellu systemu
 • Znajomość języków programowania w zakresie rozumienia kodu (python, c++) i przygotowania prostych aplikacji web
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i samodzielnego działania
 • Analityczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Umiejętność pracy w zespoleoraz zgłaszania własnych pomysłów
 • Chęć nauki nowych rozwiązań i technologii
 • Zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, nastawienie na poszukiwanie rozwiązań
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się w dokumentacji technicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administrowaniu systemami Linux/Windows
 • Znajomość działania usług sieciowych: poczty, rozwiązywania nazw, autoryzacji użytkowników
 • Znajomość działania sieci LANi zarządzania jej komponentami
 • Znajomość systemów klienckich Windows na poziomie administracji stacją roboczą w środowisku domenowym,znajomość aplikacji wykorzystywanych w pracach biurowych
 • Znajomość sprzętu serwerowego: serwery, kontrolery RAID, macierze dyskowe
 • Znajomość zagadnień związanych z monitoringiem: serwerów, sieci, aplikacji i usług
 • Doświadczenie w tworzeniu procedur, dokumentacji systemów, znajomość metodyki ITIL
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
 • Znajomość automatyzacji zadań z użyciem języków skryptowych (np. Bash/Python/PowerShell) oraz systemów zarządzania konfiguracją (puppet)
 • Umiejętność pracy z systemami kontroli wersji (git)
 • Doświadczeniezawodowe w administrowaniu systemami Linux / Windows będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w zakresie opracowywania specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Narodowe Archiwum Cyfrowe
  ul. Hankiewicza 1
  02-103 Warszawa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://www.nac.gov.pl/praca
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami (drogą elektroniczną i/lub telefonicznie), tzn. z osobami, które spełniają wymagania formalne.
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrzone, decyduje data wpływu do NAC.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po trzech miesiącach od momentu zakończenia rekrutacji.
Oferty można składać osobiście w siedzibie NAC, sekretariat pokój 205, II p. w godzinach 8-16 oraz listownie.
Dodatkowe informacje formalne można uzyskać pod numerem telefonu 22 572 16 03.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3780

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie

Udostępnił: Joanna Siemicka

Komórka organizacyjna: samodzielne stanowisko ds. kadrowych

Wprowadzono: 01.10.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×