Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

Ogłoszenie o naborze nr 20614ARCHIWALNE z dnia 12.01.2018 r.

 • Oferty do
  26

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  3/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

Zespół ds. finansowo-księgowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ożarowie MazowieckimMiejsce wykonywania pracy:

Ożarów Mazowiecki

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Poznańska 129, 05-850 Ożarów Mazowiecki

WARUNKI PRACY

Stanowisko pracy biurowej z wyposażeniem w zestaw komputerowy oraz inny sprzęt biurowy. Budynek piętrowy. Brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Brak windy

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowywanie projektów oraz planów dochodów i wydatków Inspektoratu, w celu przedłożenia ich do zatwierdzenia w jednostce nadrzędnej.
 • Opracowywanie harmonogramów dochodów i wydatków.
 • Aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań z wykonania budżetu, sporządzania sprawozdań finansowych oraz okresowych analiz wykonania dochodów i wydatków.
 • Sporządzanie przelewów na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych dowodów źródłowych dotyczących wydatków Inspektoratu w systemie Bankowości Elektronicznej eNBP.
 • Kompletowanie bieżących dowodów finansowo-księgowych w porządku systematycznym i chronologicznym oraz ich ewidencja.
 • Obsługa Systemu Budżetu Państwa TREZOR, Płatnik, R2Płatnik, Środki trwałe, Budżet.
 • Bieżąca analiza poniesionych wydatków z rozdziału zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego, rozliczenia kosztów z podziałem na choroby.
 • Dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.
 • Prowadzenie pełnej księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych i o rachunkowości, z uwzględnieniem budżetu jednostki w układzie zadaniowym.
 • Przygotowanie projektu planu finansowego i bieżąca kontrola oraz opracowywanie sprawozdań z wykonania.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, przestrzeganie dyscypliny budżetowej.
 • Prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
 • Wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, w tym w układzie zadaniowym oraz sprawozdań finansowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości finansów publicznych, podatków i ubezpieczeń społecznych.
 • znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • dobra umiejętność obsługi komputera (MS Office) i praktyczna znajomość obsługi programów: eNBP, TREZOR, Płatnik, R2Płatnik, Środki trwałe, Budżet
 • staż pracy: doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
 • ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w księgowości budżetowej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Poznańska 129, 05-850 Ożarów Mazowiecki

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje: 22 733 72 90Liczba odwiedzin: 3061

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Ożarowie Mazowieckim

Udostępnił: Zbigniew Rębiś

Komórka organizacyjna: Informatyk

Wprowadzono: 12.01.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×