Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

Ogłoszenie o naborze nr 45109ARCHIWALNE z dnia 26.03.2019 r.

 • Oferty do
  8

  kwietnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: kontroli

w Wydziale Nadzoru Rynku, Kontroli Paliw i UsługMiejsce wykonywania pracy:

Gorzów Wielkopolski

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
ul. Kombatantów 34
66 - 400 Gorzów Wielkopolski

WARUNKI PRACY

- praca pod presją czasu; - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; - praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu; - wyjazdy służbowe (północna część województwa lubuskiego); - miejsce pracy zlokalizowane na XI piętrze; - zainstalowana winda.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie pod nadzorem kontroli dotyczących obrotu handlowego towarów, legalności i rzetelności prowadzonych działalności gospodarczych;
 • prowadzenie pod nadzorem postępowań pokontrolnych w celu wykorzystania ustalen kontroli i nadania dalszego biegu sprawie;
 • sporządzanie pod nadzorem informacji z ustaleń celem dalszego procedowania;
 • prowadzenie rozpoznania rynku na potrzeby przyszłych kontroli i informacji dla innych organów;
 • wprowadzanie danych z kontroli do systemów informatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analizy i syntezy ustaleń z kontroli;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość jednego z języków (angielski, niemiecki, francuski ) w stopniu komunikatywnym;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Kombatantów 34
  66 - 400 Gorzów Wielkopolski
  piętro XI pokój nr 1109

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, ul. Kombatantów 34, 66 - 400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: info@wiih.gorzow.pl, tel: 957225731
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wyznaczył inspektora danych osobowych z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 953030055, e-mail: tomasz.zdrowowicz@wiih.gorzow.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej ul. Kombatantów 34 66- 400 Gorzów Wielkopolski
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagany zakres wiedzy przy naborze: ustawa o Inspekcji Handlowej, ustawa o służbie cywilnej, kodeks postępowania administracyjnego, Konstytucja.
W ofercie pracy należy podać dane kontaktowe;
Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą;
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane;
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone;
Na kopercie pod adresem należy umieścić zapis "oferta pracy w służbie cywilnej oraz nr ogłoszenia";
Oferty kandydatów nie wyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru - po tym terminie oferty podlegają komisyjnemu zniszczeniu;
Ofert, kandydatów, którzy przejdą do ostatniego etapu podlegają komisyjnemu zniszczeniu nie wcześniej niż po terminie 3 m-cy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydata;
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 95 3030074

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3106

Wytworzył/odpowiada: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim

Udostępnił: Magdalena Wiech

Komórka organizacyjna: Wydział Prawno-Organizacyjny i Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Konsumenckich

Wprowadzono: 26.03.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×