Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

Ogłoszenie o naborze nr 13060ARCHIWALNE z dnia 13.07.2017 r.

 • Oferty do
  27

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

Wydział Mobilizacji i UzupełnieńMiejsce wykonywania pracy:

Wrocław

Adres urzędu:

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WE WROCŁAWIU
ul. Obornicka 130
50-984 Wrocław

WARUNKI PRACY

narzędzia i materiały pracy - komputer; praca na 2 piętrze - brak windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współuczestniczenie w planowaniu i koordynowaniu przedsięwzięć związanych z prowadzeniem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, prowadzenie rocznego "Planu powołania rezerw osobowych na ćwiczenia wojskowe"
 • Współpraca z WKU w zakresie wykorzystania przydzielonych limitów oraz realizacji planów powołania na szkolenie żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń wojskowych;
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu świadczeń rekompensujących wypłaconych żołnierzom rezerwy z tyt. odbytych ćwiczeń;
 • Współpraca z pracodawcami w zakresie bieżącej realizacji zwrotu świadczeń rekompensujących z tyt. zatrudnienia żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej;
 • Koordynowanie i nadzowrowanie nadawania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych w podległych WKU;
 • Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem postępowania reklamacyjnego w WKU;
 • Sprawowanie nadzoru i prowadzenie dokumentacji związanej z jednostkami zmilitaryzowanymi, formacjami obrony cywilnej i ich uzupełnianie stanem osobowym i środkami transportowymi i maszynami z GN;
 • Prowadzenie merytorycznej oceny oraz opiniowanie wniosków o mianowanie na stopnie wojskowe żołnierzy rezerwy, osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej, żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej, w okresie powojennym i misjach pokojowych;
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwoleń na noszenie umundurowania, odznak i oznak wojskowych żołnierzom nie pełniącym czynnej służby wojskowej;
 • Udział w kontrolach realizacji zadań związanych z prowadzeniem ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy, militaryzacją, pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 3 lata w administracji publicznej
 • Wyrażenie zgody na prowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli poufne/zastrzeżone
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Znajomość rozporządzenia MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe;
 • Znajomość rozporzadzenia MON z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy;
 • Znajomość rozporządzenia MON z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • Znajomość rozporządzenia MON z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postepowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniacych czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych;
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY WE WROCŁAWIU
  ul. Obornicka 130
  50-984 WROCŁAW

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów, po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz numer ogłoszenia).
Proponowany mnożnik wynagrodzenia wynosi: 1,690.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 261656055 (sprawy dot. zadań na stanowisku) lub 261656054 (sprawy organizacyjne i formalne).Liczba odwiedzin: 3939

Wytworzył/odpowiada: Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

Udostępnił: Izabela Woźniak

Komórka organizacyjna: Sekcja Kadr

Wprowadzono: 13.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×