Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 13061ARCHIWALNE z dnia 13.07.2017 r.

 • Oferty do
  20

  lipca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Odznaczeń i Mianowań w Departamencie UroczystościMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie ewidencji wniosków dotyczących nadawania medali „Pro Memoria” i „Pro Patria” oraz ewidencji osób uhonorowanych.
 • Sporządzanie projektów decyzji Szefa Urzędu o nadaniu ww. odznaczeń.
 • Sporządzanie notatek dla Szefa Urzędu z dokonanego przeglądu akt kombatanckich oraz biuletynów IPN.
 • Dokonywanie weryfikacji danych zawartych we wnioskach na podstawie akt kombatanckich oraz innych źródeł.
 • Sporządzanie projektów korespondencji do wnioskodawców, dotyczącej nadawanych odznaczeń.
 • Sprawdzanie poprawności danych personalnych osób wnioskowanych do odznaczenia w oparciu o bazę PESEL (SBK).
 • Przygotowywanie do przekazania emblematów medali oraz legitymacji (dyplomów) potwierdzających nadanie odznaczeń.
 • Realizacja innych zadań wynikających z decyzji Szefa Urzędu w sprawie ustanowienia medali.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe humanistyczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej oraz lat 1945-1989.
 • znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
 • Ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, sposobu wykonywania zadań i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
 • Umiejętność redagowania pism urzędowych.
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe historyczne
 • znajomość języka angielski na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem „specjalista WOiM”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zatrudnienie na zastępstwo. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Proponowane wynagrodzenie: 3000 zł brutto wynagrodzenie zasadnicze
Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77 lub email: teresa.murawska@kombatanci.gov.plLiczba odwiedzin: 2666

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Udostępnił: Teresa Murawska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 13.07.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×