Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 26732ARCHIWALNE z dnia 08.05.2018 r.

 • Oferty do
  18

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

do spraw: gospodarki nieruchomościami

w Wydziale Administracji BudynkówMiejsce wykonywania pracy:

Szczecin

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

- praca o charakterze administracyjno-biurowym z uwzględnieniem wyjazdów w teren
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin dziennie
- brak podjazdu, obecność wind
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie bieżącej ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • bieżąca weryfikacja danych z ewidencji nieruchomości z ewidencją gruntów i budynków gromadzoną przez starostów
 • występowanie z wnioskiem do organu nadzorującego i organów właściwych w sprawach dotyczących najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości lub ich części w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem nieruchomości w najem lub dzierżawę na potrzeby realizacji zadań statutowych Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • przygotowywanie stanowiska w sprawach dotyczących poniesionych przez Urząd nakładów na budynki i urządzenia infrastruktury technicznej położonych na nieruchomości w trwałym zarządzie
 • regulowanie opłat z tytułu trwałego zarządu
 • sporządzanie dla właściwych organów informacji o stanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Szczecinie
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych
 • prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wydział Administracji Budynków

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe : 6 miesięcy na stanowisku związanym z gospodarką nieruchomościami
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • umiejętności redakcyjne
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • znajomość obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego WINDOWS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 1 rok w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 44 03 479. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.

Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 986

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 08.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×