Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 26731ARCHIWALNE z dnia 08.05.2018 r.

 • Oferty do
  25

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

w wieloosobowym stanowisku ds. orzecznictwaMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Kielce ul. Wrzosowa 44 oraz teren powiatu kieleckiego

Adres urzędu:

25-211 Kielce ul. Wrzosowa 44

WARUNKI PRACY

praca biurowa jedno zmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie powiatu kieleckiego bez godzin nadliczbowych. Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym, kontakt z klientem w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych, praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, dogodny dojazd komunikacją miejską, parking. Stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepeniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu budowy
 • udział w kontrolach obiektów budowlanych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • znajomośc ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe budowlane bądź prawnicze
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
-dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 41 200 16 88
-kandydaci / kandydatki zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o jej terminie
-niewykorzystane oferty nie będą odsyłane. Zostaną one komisyjnie zniszczone po upływie 30 dni od daty zakończenia naboru
-Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualne czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3261

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Udostępnił: Dorota Dolecka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds organizacyjno - administracyjnych

Wprowadzono: 08.05.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×