Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach

Ogłoszenie o naborze nr 17376ARCHIWALNE z dnia 31.10.2017 r.

 • Oferty do
  15

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Pyrzyce

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a
74- 200 Pyrzyce
oraz teren powiatu Pyrzyce

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 5a
74- 200 Pyrzyce

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie oraz poza siedzibą inspektoratu. Możliwość zarażenia chorobami odzwierzęcymi. Praca w zespole, wyjazdy służbowe. Obciążenia psychiczne podczas kontaktu z kontrolowanym. Obciążenia mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie wzorku podczas pracy przy monitorach ekranowych oraz przy prowadzeniu samochodu służbowego. Narzędzia i materiały pracy: komputer z drukarką, urządzenia pomiarowe i specjalistyczne. Siedziba inspektoratu mieści się na drugim piętrze, brak windy, podjazd do wejścia do budynku, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Ochrona zdrowia zwierząt i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
 • Nadzór i kontrola przestrzegania: wymogów wzajemnej zgodności, zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz zasad przemieszczania zwierząt wraz z wystawianiem prawem określonych dokumentów.
 • Nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobierania próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium.
 • Prowadzenie kontroli podmiotów nadzorowanych.
 • Opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale.
 • Wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2016 . 1077 j.t.)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 3 lata Na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych związanych z wyżej wymienionym stanowiskiem.
 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Niekaralność.
 • Biegła obsługa komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języków obcych.
 • Dyspozycyjność, staranność, sumienność, obowiązkowość.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo wykonywania zawodu,
 • Kopie świadectw pracy
 • Kopie prawo jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach
  ul. Młodych Techników 5a
  74-200 Pyrzyce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie powiadamiamy osób niewyłonionych w konkursie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 570 44 24.Liczba odwiedzin: 2953

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pyrzycach

Udostępnił: Małgorzata Komada

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 31.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×