Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 17377ARCHIWALNE z dnia 31.10.2017 r.

 • Oferty do
  14

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

referendarz

w Wydziale do Spraw Dotacji w Gabinecie Szefa UrzęduMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
00 - 926 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy, brak podjazdów. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku. Brak drzwi odpowiedniej szerokości oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób poruszających się na wózkach.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji celowych z zakresu kultywowania i upamiętniania tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach represji wojennych i okresu powojennego
 • opracowanie planów budżetu Urzędu w zakresie dotacji celowych
 • sporządzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych
 • udzielanie telefonicznych i pisemnych informacji na temat zasad i trybu przyznawania dotacji celowych
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie spraw związanych z przyznawaniem dotacji celowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • znajomość podstawowych zasad rachunkowości
 • znajomość przepisów regulujących tematykę kombatancką oraz związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji celowych (ustawa o finansach publicznych, ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • łatwość wypowiedzi i pisania tekstów
 • komunikatywność i kultura osobista
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (w szczególności bazy EXCEL)
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • rzetelność, samodzielność, umiejętność analizowania i wnioskowania, umiejętność interpretowania przepisów i stosowanych ustaw
 • umiejętność pracy w zespole i z osobami w podeszłym wieku
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne, historyczne, prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze tematyki związanej z finansami, w szczególności z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji celowych
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne
 • podstawy wiedzy z zakresu księgowości i finansów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
  ul. Wspólna 2/4
  00 - 926 Warszawa
  Z dopiskiem „referendarz GSU3”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę , narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie ofert - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Po zakończeniu naboru oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Informacje pod nr tel 22 661 86 84, 22 661 86 77 lub email: teresa.murawska@kombatanci.gov.plLiczba odwiedzin: 3911

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Udostępnił: Teresa Murawska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 31.10.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×