Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Ogłoszenie o naborze nr 38543ARCHIWALNE z dnia 27.11.2018 r.

 • Oferty do
  31

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: bezpieczeństwa żywności

Zespół ds. bezpieczeństwa żywnościMiejsce wykonywania pracy:

Myślibórz

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

WARUNKI PRACY

praca od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00, praca w siedzibie inspektoratu i na obszarze powiatu, praca przy komputerze, wyjazdy służbowe, praca zespołowa, budynek piętrowy z windą i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • 1. Przeprowadzanie kontroli podmiotów działających w zakresie wytwarzania środków żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • 2. Przeprowadzanie kontroli urzędowych lekarzy weterynarii w trakcie wykonywania czynności zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii w zakresie higieny środków pochodzenia zwierzęcego.
 • 3. Prowadzenie monitoringu pozostałości chemicznych, biologicznych w środkach żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • 4. Wystawienie świadectw zdrowia dla zwierząt w obrocie krajowym i zagranicznym.
 • 5. Prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego .
 • 6. Przygotowywanie dokumentacji dla powiatowego lekarza weterynarii związanych z postępowaniem administracyjnym w I instancji.
 • 7. Prowadzenie postępowania mandatowego i przygotowywanie wniosków do sądu w stosunku do osób winnych naruszenia przepisów weterynaryjnych i sanitarnych.
 • 8. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie z higieną żywności.
 • 9. Ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z działu.
 • 10.Prowadzenie i obsługa programów E-klient, Baza On Line, Wetlink
 • 11. Uczestnictwo w szkoleniach oraz samokształcenie związane z doskonaleniem kwalifikacji zawodowych
 • 12.Dokumentowanie własnej pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności urzędowych.
 • 13. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz dbanie o powierzone mienie zakładu.
 • 14. Wykonywanie innych prac zleconych przez powiatowego lekarza weterynarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 957472296
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu, dział kadr i księgowości Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Myśliborzu
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu potwierdzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o o rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosił mniej niż 6 %.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1778

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myśliborzu

Udostępnił: Ryszard Horbanowicz

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Wprowadzono: 27.11.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×