Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 35979ARCHIWALNE z dnia 15.10.2018 r.

 • Oferty do
  31

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor rybołówstwa morskiego

w Wydziale Inspekcji RybołówstwaMiejsce wykonywania pracy:

Mrzeżyno

Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Mrzeżynie
ul. Portowa 26
72 - 330 Mrzeżyno

Adres urzędu:

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
ul. Storrady - Świętosławy 1A/301
71 - 602 Szczecin

WARUNKI PRACY

Praca w biurze w siedzibie Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Mrzeżynie oraz praca w terenie w trakcie przeprowadzania kontroli. Wyjazdy służbowe, w tym zagraniczne. Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór administracyjny nad przestrzeganiem przepisów UE i prawa krajowego o rybołówstwie morskim,
 • Nadzór administracyjny nad przestrzeganiem przepisów UE i prawa krajowego dotyczących wprowadzania produktów rybołówstwa na rynek,
 • Udział w inspekcjach na statkach rybackich w portach i na Morzu Bałtyckim oraz w obiektach lądowych,
 • Udział w kontrolach połowów rekreacyjnych.
 • Nadzór nad importem produktów rybołówstwa z krajów trzecich objętych systemem świadectw połowowych UE.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym
 • Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiet Office, Internet),
 • Umiejętność pracy samodzielnej i pracy w zespole,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym i do częstych podróży służbowych,
 • Stan zdrowia i sprawność fizyczna odpowiadająca wymaganiom stawianym osobom wykonującym prace zawodową na statkach morskich,
 • Brak przeszkód formalnych do zatrudnienia w charakterze członka korpusu służby cywilnej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe preferowany kierunek: rybołówstwo - rybactwo
 • staż pracy: posiadanie znajomości warunków pracy na morzu uzyskanej w drodze zatrudnienia, w charakterze członka załogi statku rybackiego lub inspektora rybołówstwa morskiego lub obserwatora rybołówstwa,
 • Praktyczna znajomość procesów obróbki i zabezpieczenia rybnego stosowanych w rybołówstwie bałtyckim,
 • Posiadanie certyfikatów: ITR, ochrona p-poż, elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej, bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna, ratownik morski,
 • Zdolność analitycznego myślenia,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym z zakresu transportu morskiego, rybołówstwa i przetwórstwa ryb,
 • Odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i uprawnienia,
 • Oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne na podstawie przepisów o służbie cywilnej,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie posiadanych certyfikatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie
  ul. Storrady - Świętosławy 1A/301
  71 - 602 Szczecin

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie ul. Storrady - Świętosławy 1A/301 71- 602 Szczecin tel. 91 432 25 50
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Cezary Lachtara tel. 91 432 25 50
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie ul. Storrady - Świętosławy 1A/301 71 - 602 Szczecin
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "OFERTA - INSPEKTOR MRZEŻYNO"
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 432 25 50Liczba odwiedzin: 3248

Wytworzył/odpowiada: Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego

Jednostka organizacyjna: Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie

Udostępnił: Karolina Grabowska

Komórka organizacyjna: Zastępca Głównego Księgowego

Wprowadzono: 15.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×