Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 26408ARCHIWALNE z dnia 27.04.2018 r.

 • Oferty do
  8

  maja

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

analityk

do spraw: hydrobiologii i mikrobiologii

w LaboratoriumMiejsce wykonywania pracy:

Koszalin

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie
ul. Zgoda 23
75-553 Koszalin

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu, - praca przy specjalistycznej aparaturze do wykonywania analiz biologicznych oraz przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym, - udział w pracach terenowych związanych między innymi z pobieraniem próbek do badań hydrobiologicznych i mikrobiologicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego, - praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności, stanowisko wymaga dobrego wzroku oraz odporności na stres. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - stanowisko pracy znajduje się na pierwszym pietrze budynku, w budynku brak windy, brak podjazdów, bariery architektoniczne: schody, urządzenia higieniczno – sanitarne na każdej kondygnacji, - stanowisko pracy wyposażone jest w specjalistyczną aparaturę do wykonywania analiz biologicznych, monitor ekranowy, komputer, drukarkę sieciową, telefon.

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonywanie badań hydrobiologicznych, mikorbiologicznych oraz prac analitycznych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, obowiazującymi normami i procedurami badawczymi w Pracowni w Koszalinie
 • Bieżące prowadzenie zapisów z badań, kart kontrolnych, w protokołach, w specjalistycznym oprogramowaniu komputerowym zarządzającym pracą w Laboratorium
 • Udział w pracach terenowych związanych między innymi z pobieraniem próbek do badań hydrobiologicznych, mikrobiologicznych w Pracowni w Koszalinie (na terenie województwa zachodniopomorskiego) oraz prowadzenie zapisów zgodnie z wymaganiami kontroli zarządzania jakością
 • Przestrzeganie zasad i doskonalenia systemu zarządzania dotyczącego jakości w Laboratorium zgodnie z nromą PN-EN ISO/IEC 17025
 • Przygotowywanie zapotrzebowań na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Udział w szkoleniach zwiazanych z metodami badań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe biologiczne, przyrodnicze lub ochrona środowiska
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w laboratorium w przypadku wykształcenia średniego lub bez doświadczenia zawodowego w laboratorium w przypadku wykształcenia wyższego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Szkolenia z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z metod badań oraz systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.05.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4
  70-502 Szczecin
  z dopiskiem ,,Oferta pracy – Analityk-biolog”.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys zawodowy i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
W ofercie prosimy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu.

Kandydatki/kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach etapów naboru będą informowani pocztą elektroniczną lub telefoniczne.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty kandydatek/kandydatów nie wyłonionych w trakcie naboru, którzy nie zażądali zwrotu dokumentów złożonych w związku z przeprowadzonym naborem są niszczone po zakończeniu procedury naboru, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z osobami wybranymi w danym naborze.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2 200,00 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 48 59 508.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1707

Wytworzył/odpowiada: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Udostępnił: Andrzej Miluch

Komórka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wprowadzono: 27.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×