Urząd Morski w Szczecinie

Ogłoszenie o naborze nr 19480ARCHIWALNE z dnia 15.12.2017 r.

 • Oferty do
  10

  stycznia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

nadzorca ochrony wybrzeża

Inspektorat Ochrony Wybrzeża - Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje - Obchód Ochrony Wybrzeża DziwnówMiejsce wykonywania pracy:

Dziwnów

Urząd Morski w Szczecinie
Obchód Ochrony Wybrzeża Dziwnów
ul. Mickiewicza 31
72-420 Dziwnów

Adres urzędu:

Urząd Morski w Szczecinie
Plac Stefana Batorego 4
70-207 Szczecin

WARUNKI PRACY

o praca w terenie w kompleksach leśnych w zmiennych warunkach atmosferycznych
o narażenie na chorobę przez ukąszenie kleszcza
o częste kontrole pasa technicznego
o zagrożenie korupcją
o nietypowe godziny pracy w przypadku pogotowia sztormowego
o praca przy komputerze powyżej 4 godzin
o brak podjazdu, wejście schodami
o brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • kierowanie i nadzorowanie pracy brygady roboczej, poprzez wyznaczanie i odbiór wykonywanych robót, ewidencjonowanie ilości oraz czasu pracy w kartach pracy
 • dozorowanie powierzonego odcinka pasa technicznego Obchodu i zgłaszanie Kierownikowi Obwodu wszelkich zauważonych zmian spowodowanych przez działalność morza i inne czynniki
 • kontrolowanie na bieżąco stanu pasa technicznego, zabezpieczanie przedmiotów wyrzuconych przez morze na brzeg, zgłaszanie Kierownikowi Obwodu odcinki pasa technicznego uszkodzone i zagrożone pod względem powodziowym i sztormowym
 • zaopatrywanie robotników w odpowiednie narzędzia pracy, odzież ochronną i roboczą, udzielanie codziennie i okresowo instruktaży z zakresu BHP
 • wykonywanie prac leśnych z godnie z zasadami hodowli lasu oraz Instrukcją Ochrony Lasu i Ochrony ppoż., przy współudziale Inspektora Obwodu wykonywanie szacunków brakarskich drzew na pniu do wniosków cięć, nadzorowanie wyrobu drewna
 • prowadzenie ewidencji przychodowo – rozchodową drewna oraz użytków ubocznych
 • sprawdzanie funkcjonowania umocnień hydrotechnicznych, nadzorowanie robót hydrotechnicznych prowadzonych systemem gospodarczym
 • branie udziału w akcjach przeciwsztormowych i przeciwpożarowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie profilowe - związane z gospodarką leśną
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w obszarze związanym z leśnictwem lub administracją
 • znajomość: ustawy kompetencyjnej o obszarach morskich RP, prawa wodnego, prawa budowlanego, Kodeksu postepowania administracyjnego, przepisów bhp
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy związanej z kierowaniem zespołem ludzi
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.01.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski w Szczecinie
  Wydział Spraw Pracowniczych, pok. 221 a
  Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty tj. życiorys, list motywacyjny i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dotyczące naboru pod nr tel.: 91 3280119. Dodatkowe informacje dotyczące wyniku naboru pod nr tel.: 91 44 03 410.

Urząd Morski w Szczecinie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1103

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Urząd Morski w Szczecinie

Udostępnił: Ewa Wojtas

Komórka organizacyjna: Wydział Spraw Pracowniczych

Wprowadzono: 15.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×