Komenda Miejska Policji w Sopocie

Ogłoszenie o naborze nr 19481ARCHIWALNE z dnia 15.12.2017 r.

 • Oferty do
  27

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  0.5
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

archiwista

Zespołu do spraw Informacji NiejawnychMiejsce wykonywania pracy:

Sopot

Adres urzędu:

ul. Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa
- praca w strefie ochronnej, o której mowa w art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016, poz. 1167 z późn. zm.),
- praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 h,
- praca w budynku trzykondygnacyjnym; wejście do budynku przystosowane do
potrzeb osób niepełnosprawnych, winda wewnątrz budynku, oświetlenie naturalne
i sztuczne,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • przyjmowanie do składnicy akt dokumentacji ostatecznie załatwionej,
 • prowadzenie ewidencji zasobu archiwalnego,
 • udostępnianie dokumentacji wchodzącej w skład zasobu archiwalnego składnicy akt,
 • przekazywanie akt odpowiedniej kategorii do właściwych archiwów i składnic akt,
 • porządkowanie i aktualizacja ewidencji archiwalnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • bardzo dobra znajomość przepisów o państwowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • bardzo dobra znajomość zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji,
 • bardzo dobra znajomość przepisów o Policji, w szczególności: w zakresie ochrony informacji niejawnych i organizacji Policji,
 • umiejętności: sprawna organizacja czasu pracy, stosowania prawa w praktyce, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, komunikatywność, skrupulatność, dokładność, sumienność, dobra organizacja pracy własnej, pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych potwierdzone zaświadczeniem,
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne",
 • kopia zaświadczenia o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Sopocie; Armii Krajowej 112A, 81-824 Sopot
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym "Oferta pracy: „archiwista Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych".

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, życiorys oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, rozmowa kwalifikacyjna, w przypadku dużej ilości ofert: test wiedzy lub umiejętności. Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego mnożnik 1,2421 kwoty bazowej .
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie. Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58-52-16-231.Liczba odwiedzin: 621

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Sopocie

Udostępnił: Piotr Horodejczuk

Komórka organizacyjna: Zespół Obsługi Systemów Informacyjnych

Wprowadzono: 15.12.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×