Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Ogłoszenie o naborze nr 36271ARCHIWALNE z dnia 18.10.2018 r.

 • Oferty do
  25

  października

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy inspektor

w Zespole Kadr i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Drawsko Pomorskie

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
ul. Obrońców Westerplatte 3
78-500 Drawsko Pomorskie

WARUNKI PRACY

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej.
Miejsce wykonywania pracy – budynek Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim przy ul. Obrońców Westerplatte 3 w Drawsku Pomorskim. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy - naturalne i sztuczne. Budynek wyposażony jest w schodołaz umożliwiający niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich wjazd do budynku, jednakże I piętro budynku i pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

ZAKRES ZADAŃ

 • Doskonalenie struktury organizacyjnej komendy, w tym: sporządzanie projektów wniosków organizacyjnych, opracowywanie rozkazów organizacyjnych, opracowywanie i aktualizowanie regulaminu jednostki.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej funkcjonariuszy Policji.
 • Sporządzanie decyzji i rozkazów personalnych, wniosków o mianowanie na wyższy stopień służbowy, odznaczenia państwowe i odznaki resortowe, itp.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących spraw osobowych policjantów.
 • Sporządzanie comiesięcznych meldunków o stanie zatrudnienia policjantów i pracowników cywilnych.
 • Prowadzenie książki etatowej funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz jej bieżące aktualizowanie.
 • Realizowanie zadań z zakresu przygotowań obronnych jednostki Policji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w administracji
 • bardzo dobra znajomość ustawy o Policji, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 6) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 25.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim
  ul. Obrońców Westerplatte 3
  78-500 Drawsko Pomorskie
  z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 1/2018"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie, tel. 94 36 30 505
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Izabela Rzeszut - starszy inspektor Zespołu do spraw Łączności i Informatyki w Komendzie Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim, tel: 94 36 30 527, fax: 94 36 30 504, e-mail: iod.kpp.drawsko@sc.policja.gov.pl
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
 • Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim, ul. Obrońców Westerplatte 3, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
 • Uprawnienia:
  • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Proponowane wynagrodzenie: 2.682,00 zł. (brutto)
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Drawsku Pomorskim przed upływem tego terminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
94 36 30 582Liczba odwiedzin: 218

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim

Udostępnił: Monika Padewska

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 18.10.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×