Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 40097ARCHIWALNE z dnia 28.12.2018 r.

 • Oferty do
  8

  stycznia

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: obsługi programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawowych zadań wojewody z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 215/18Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

• praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu • obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych • konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów • stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego • budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych Pracownikom oferujemy: • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę • dodatek stażowy • dodatkowe wynagrodzenie roczne • nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych) • dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych • możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego • pracę w siedzibie Urzędu położonej w dogodnej lokalizacji w centrum miasta • ruchomy system czasu pracy

ZAKRES ZADAŃ

 • weryfikacja formalna i merytoryczna ofert składanych przez podmioty uprawnione w ramach programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków składanych w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • prowadzenie listy organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na obszarze województwa
 • współpraca z Ministrem Sprawiedliwości oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przekazywania zbiorczych informacji o wykonaniu zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 • przygotowywanie umów m.in. z podmiotami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, osobami fizycznymi i prawnymi, które uzyskały dotacje w ramach programów ogłaszanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • nadzorowanie realizacji programu z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie oraz monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych w ramach programu
 • analiza i gromadzenie sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; dokonywanie podsumowań, wykazów, analiz na potrzeby Wydziału jak i przekazywanie ich na wniosek ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
 • współdziałanie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwem Finansów przy opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programów oraz z Oddziałem Budżetu i Analiz Urzędu w zakresie analizowania, planowania i zabezpieczania środków z budżetu Wojewody w zakresie realizowanych zadań
 • opracowywanie odpowiedzi na zapytania, wnioski i zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów pozarządowych w zakresie zadań Oddziału

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość ustaw i innych aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań, w tym m.in. Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • umiejętność skutecznej komunikacji
 • odporność na stres
 • dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach sektora finansów publicznych
 • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o prywatności zamieszczoną na stronie Urzędu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Punkt Informacyjny w holu Urzędu
  (z podaniem w ofercie nr ref. 215/18)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o prywatności (zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) zamieszczona została na stronie internetowej WUW pod adresem: www.poznan.uw.gov.pl/oferty-pracy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest pod adresem:
www.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/wzor_oswiadczen_-_nabory.pdf
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2700-2800 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 1769

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 28.12.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×