Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Ogłoszenie o naborze nr 2850ARCHIWALNE z dnia 26.08.2016 r.

 • Oferty do
  5

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

do spraw: zagrożeń technicznych

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 91/16Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

WARUNKI PRACY

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych - zadania wykonywane w siedzibie urzędu; możliwość pracy w terenie - podczas działania awaryjnego ruchomego centrum kierowania wojewody - zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją - stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego - stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy, - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę - budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku - klatka schodowa o normatywnej ilości stopni z poręczami, drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm - budynek nie jest wyposażony w windy osobowe; istnieje możliwość korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem - część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w sąsiednim budynku jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich województw oraz stanowiskami dyżurnymi służb, inspekcji i straży działających na terenie województwa, a także z centralnymi elementami systemu zarządzania kryzysowego w celu monitorowania zdarzeń chemicznych i radiacyjnych, prowadzenia analizy występujących zdarzeń, zagrożeń oraz zjawisk i ich wizualizacji graficznej na mapach cyfrowych (GIS) z wykorzystaniem systemów komputerowych wspomagających zarządzanie kryzysowe
 • rozwój, modyfikacja i wykorzystywanie aplikacji ArcusGeo, Arcus2015 i innych w celu prognozowania i analizy zagrożeń, wizualizacji prognoz i tworzenia map ryzyka wykorzystywanych w meldunkach przekazywanych przy użyciu systemu wspomagającego zarządzanie kryzysowe oraz Centralnej Aplikacji Raportującej do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz do centrów zarządzania kryzysowego szczebla centralnego
 • prowadzenie, wspólnie z jednostkami Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Państwową Strażą Pożarną, monitoringu sytuacji radiologicznej w województwie oraz jej aktualizowanie pod kątem zagrożeń radiacyjnych; w przypadku ich wystąpienia realizacja odpowiednich procedur
 • obsługa specjalistycznego oprogramowania bazodanowego oraz prognostyczno-planistycznego wraz z mapami operacyjnymi standardowymi i cyfrowymi (GIS) w celu zabezpieczenia procesu zarządzania kryzysowego oraz wizualizacji zdarzeń dla Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • współpraca z podmiotami zdefiniowanymi w wojewódzkim planie zarządzania kryzysowego jako podmioty współdziałające w systemie zarządzania kryzysowego w celu opracowywania i uzgadniania zasad wymiany informacji o zdarzeniach i zagrożeniach technicznych, uzgadniania zakresu wspólnie realizowanych zadań, dokonywania uzgodnień w zakresie określania potrzeb szkoleniowych oraz uczestnictwo w realizacji szkoleń
 • wyjazdy w miejsca wystąpienia katastrof technicznych lub zdarzeń związanych z uwolnieniem niebezpiecznej substancji chemicznej w celu przekazywania, za pomocą specjalistycznego sprzętu, informacji bezpośrednio z miejsca zdarzenia do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w celu koordynowania działań ratowniczych
 • podczas rozwinięcia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wykonywanie pracy w systemie zmianowym (dyżury)

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne, informatyczne lub z zakresu geoinformacji
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Open Office), wiedza z zakresu informatyki, znajomość i umiejętność stosowania w praktyce rozwiązań GIS w zarządzaniu kryzysowym (umiejętność obsługi aplikacji GIS)
 • znajomość aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego (ustawa o zarządzaniu kryzysowym, ustawa Prawo atomowe), znajomość przepisów z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej
 • komunikatywność, otwartość na zmiany
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz dokonywania prognoz i analiz
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • kursy, szkolenia z zakresu wykorzystywania technik GIS
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętność kreatywnego, samodzielnego działania
 • umiejętność opracowywania map ryzyka w systemach GIS

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  Kancelaria Główna Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  (z podaniem w ofercie nr ref. 91/16)

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru_na_stanowisko_pracy.docx)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2600 zł.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3309

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Udostępnił: Tomasz Mysłowski

Komórka organizacyjna: Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Wprowadzono: 26.08.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×