Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie

Ogłoszenie o naborze nr 58198ARCHIWALNE z dnia 03.12.2019 r.

 • Oferty do
  13

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1/4
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LesznieMiejsce wykonywania pracy:

Leszno

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie
al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno

Adres urzędu:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie
al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno

WARUNKI PRACY

stanowisko wyposażone w niezbędny sprzęt : biurko, krzesło, komputer

ZAKRES ZADAŃ

 • • Prowadzenie pełnej księgowości, rachunkowości i finansów Inspektoratu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • • Sporządzanie rocznego bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej w obowiązujących terminach, wykonywanie analiz, zestawień oraz prognoz kosztów i wydatków;
 • • Opracowywanie projektu budżetu na podstawie analizy wykonania budżetu oraz harmonogramu wydatków;
 • • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • • Sporządzanie list płac i przelewów dot. wypłat z list płac, prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej (ZUS), podatkowej (US) oraz sporządzanie sprawozdań do (GUS);
 • • Prawidłowe i terminowe rozliczanie należności i zobowiązań finansowych oraz rozliczeń publiczno – prawnych;
 • • Obsługiwanie programów: bankowość elektroniczna, kadrowo – płacowy, finansowy, Płatnik, PUE – ZUS, GUS;
 • • Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne lub wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe: praktyka w księgowości
 • • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • • znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów szczegółowych dla jednostek budżetowych
 • • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • • znajomość zasad księgowości budżetowej sektora finansów publicznych
 • • znajomość zasad naliczania i rozliczania wynagrodzeń w sferze budżetowej
 • • znajomość przepisów z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych
 • • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • • niekaralność przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 • • rzetelność i odpowiedzialność
 • • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • • wiedza z zakresu księgowości, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej
 • • znajomość ustawy o rachunkowości
 • • znajomość programu PŁATNIK
 • • doświadczenie w przygotowywaniu budżetu i sporządzaniu sprawozdań budżetowych
 • • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe ekonomiczne lub wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe
 • doświadczenie zawodowe: praktyka w księgowości
 • • umiejętność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • • rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość
 • • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kserokopie świadectw pracy
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie
  al. Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno (pokój nr 309 (III piętro)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego możliwy jest pod adresem email pinb.leszno@wp.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny
do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których kierownik urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z ustawą.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.01.2020r.Liczba odwiedzin: 2770

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lesznie

Udostępnił: Małgorzata Klimaszewska

Komórka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wprowadzono: 03.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×