Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 58197ARCHIWALNE z dnia 03.12.2019 r.

 • Oferty do
  16

  grudnia

  2019

 • Wymiar etatu
  1/8
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Dział AdministracjiMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21a

WARUNKI PRACY

Praca biurowa wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca wymagająca kreatywności niezbędnej do inicjowania i rozwijania na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, konieczna znajomość obsługi urządzeń oraz technicznych środków bezpieczeństwa. Pomieszczenia biurowe w zakładzie pracy znajdują się na parterze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie stanu przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych.
 • Prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy.
 • Prowadzenie wstępnych szkoleń dla pracowników nowo zatrudnionych.
 • Bieżące analizowanie zagrożeń w zakresie bhp występujące na terenie zakładu pracy oraz sporządzanie wniosków o ich usunięcie.
 • Sporządzanie sprawozdań i informacji z wykonania zadań.
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora lub jego zastępcę.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (dalej BHP) lub studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Prawo jazdy kat.B (czynne)
 • Biegła obsługa komputera, pakietu MS Office i urządzeń biurowych
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia, wysoki poziom kultury osobistej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.12.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21a- Sekretariat (I piętro)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wi-kielce@piorin.gov.pl tel.41361078
Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo-kielce@piorin.gov.pl
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy
w służbie cywilnej
Informacje o odbiorcach danych: Komisja ds. naboru w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)
Uprawnienia:prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26
i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.
1 lit. c RODO
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 3798

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Udostępnił: Magdalena Witkowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 03.12.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×