Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Ogłoszenie o naborze nr 59268ARCHIWALNE z dnia 04.01.2020 r.

 • Oferty do
  14

  stycznia

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: statystyki

Dział ds. zdrowia i ochrony zwierzątMiejsce wykonywania pracy:

Olsztyn

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner).
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe),
- możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy.
Mnożnik wynagrodzenia dla etatu: 1,54 ( 2952,09 zł brutto + dodatek za wysługę lat)

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizowanie, weryfikacja i przetwarzanie danych uzyskanych z PIW z zakresu zadań realizowanych przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 • Prowadzenie oraz aktualizowanie na podstawie zgromadzonych danych rejestrów i wykazów w obszarze działalności zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Opracowywanie i gromadzenie zestawień statystycznych oraz przygotowywanie w powierzonym zakresie sprawozdań z zakresu zadań realizowanych przez zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przygotowywanie projektów pism powiadamiających o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie wymiany informacji dotyczącej zdrowia zwierząt, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej oraz obsługa programów informatycznych w obszarze działalności zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Nadzór nad prawidłowością danych wprowadzanych do systemów informatycznych i ich zgodnością ze sprawozdawczością merytoryczną w zakresie właściwości zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Przygotowywanie materiałów oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji programu kontroli zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
 • Archiwizowanie dokumentów zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sporządzanie spisu zdawczo-odbiorczego archiwizowanych akt, katalogowanie dokumentów w dziale, rejestrowanie pism przychodzących wychodzących według ustalonych zasad.
 • Współuczestnictwo w przygotowywaniu i realizowaniu szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 4 miesiące doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej (staż, wolontariat, praca)
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excela oraz Internet
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej (staż, wolontariat, praca)potwierdzone zaświadczeniem, opinią, świadectwem pracy, zakresem obowiązków
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.01.2020
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
  ul. Szarych Szeregów 7
  1-072 Olsztyn
  SEKRETARIAT
  z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia na stanowisko inspektora ds. statystyki"

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych i kontakt do niego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie, ul. Szarych Szeregów 7, 10-072 Olsztyn.

Kontakt do inspektora ochrony danych:rodo@olsztyn.wiw.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielenia informacji określonych w przepisach szczególnych

Okres przechowywania danych: czas niezbędny  do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych: wiw@olsztyn.wiw.gov.pl

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221Kodeksu pracy oraz art. 26 i następne ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku w związku z art.6 ust.1 lit.c RODO

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

CV i list motywacyjny powinien być podpisany własnoręcznym podpisem.

 Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Metody selekcji:
1. rozmowa kwalifikacyjna
2. test wiedzy i umiejętności w przypadku liczby kandydatów powyżej 12
3. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.09.2019
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 524 14 87

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 1149

Wytworzył/odpowiada: Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Udostępnił: Małgorzata Kacprzycka-Nowicka

Komórka organizacyjna: Dział ds. pracowniczych

Wprowadzono: 04.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×