Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Ogłoszenie o naborze nr 23911ARCHIWALNE z dnia 14.03.2018 r.

 • Oferty do
  29

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  2
 • Status
  nabór w toku
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

do spraw: prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu w tym przygotowanie projektów postanowień i decyzji, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta KielceMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

ul. Kozia 3
25-514 Kielce

Adres urzędu:

ul. Kozia 3
25-514 Kielce

WARUNKI PRACY

-praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego -kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie miasta Kielce bez godzin nadliczbowych -podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym -kontakt z petentami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych -praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych -dogodny dojazd komunikacją miejską -stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organu
 • przygotowanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu budowy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego
 • zanjomość ustawy Prawo Budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • zanjomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych kat B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prwao jazdy kat B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu poteirdzającego uprawniea do pełnienia samodzilnych funkcji technicznych w budownictwie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
  ul. Kozia 3
  25-514 Kielce

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę narodowość, przekonania polityczną, przynależność związkową, pochodzenia etniczną, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2060

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Udostępnił: Anna Wesołowska

Komórka organizacyjna: Księgowość

Wprowadzono: 14.03.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×