Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 10049ARCHIWALNE z dnia 07.04.2017 r.

 • Oferty do
  18

  kwietnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: do spraw organizacyjno-administracyjnych

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w KielcachMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

WARUNKI PRACY

- praca w siedzibie urzędu od poniedziałku do piątku od godz.7.30 do godz.15.30, - stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze, - budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, - praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (powyżej 4 godz. dziennie), faxu, ksero, niszczarki do papieru, skanera, - oświetlenie naturalne i sztuczne, - kontakt z klientami zewnętrznymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie decyzji dotyczących udzielania , zmiany , cofnięcia i odmowy lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych
 • prowadzenie rejestrów aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, punktów aptecznych oraz innych określonych w obowiązujących przepisach (np. rejestr spraw załatwianych w zakresie udostępniania informacji publicznej, rejestr skarg i wniosków, rejestr ewidencji zatrudnionych w aptece magistrów i techników farmaceutycznych)
 • redagowanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej , aktualizacja strony Biuletynu Informacji Publicznej , realizacja innych zadań związanych z prowadzeniem BIP
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • prowadzenie spraw socjalnych i gospodarczych inspektoratu
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do inspektoratu
 • przejmowanie obowiązku prowadzenia sekretariatu na czas nieobecności sekretarki
 • prowadzenie archiwum zakładowego
 • prowadzenie spraw obronnych w zakresie należącym do Inspektoratu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • biegła znajomość komputera (pakiet MS Office - w szczególności programów Exel i Word)
 • dobra znajomość przepisów prawa administracyjnego
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • dokładność, rzetelność i sumienność w wykonywaniu obowiązków
 • zdolność analitycznego myślenia

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje w przypadku umów cywilno-prawnych, zaświadczenie o wykonywaniu/wykonaniu umowy)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.04.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
  Al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce
  zamknięta koperta z dopiskiem oferta pracy

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać nr ogłoszenia oraz dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji.Liczba odwiedzin: 3565

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Udostępnił: Renata Anioł

Komórka organizacyjna: wieloosobowe stanowisko do spraw organizacyjno- administracyjnych

Wprowadzono: 07.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×