Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Ogłoszenie o naborze nr 10050ARCHIWALNE z dnia 07.04.2017 r.

 • Oferty do
  18

  kwietnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: osobowych pracowników

Zespołu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i SzkoleniaMiejsce wykonywania pracy:

Chełm

Adres urzędu:

Nadbużański Oddział Straży Granicznej, ul. Trubakowska 2, 22-100 Chełm

WARUNKI PRACY

Praca samodzielna. Kontakty zewnętrzne z pracownikami ZUS, PUP, firm szkoleniowych. Pomieszczenia biurowe wydziału znajdują się na II piętrze, dostęp przez klatkę schodową, windą tylko do I piętra. Praca przy oświetleniu sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia pracy: telefon, komputer, drukarka, niszczarka, faks.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy oraz innych dokumentów związanych z trwaniem stosunku pracy
 • Ustalanie uprawnień pracowników do świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Sporządzanie projektów decyzji
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, dokumentacji szkoleniowej
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych pracowników
 • Sporządzanie zestawień i analiz kadrowych
 • Wprowadzanie danych do kadrowego systemu komputerowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku prawniczym lub administracyjnym
 • Znajomość przepisów prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Nadbużański Oddział Straży Granicznej
  ul. Trubakowska 2
  22-100 Chełm

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w Kancelarii Jawnej Komendy Oddziału pod ww. adresem, w godz. 7.30 - 10.00 i 12.30 - 15.00 w dni robocze.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2154,92 zł + dodatek za wysługę lat.
Planowana data zatrudnienia: ok. 10.05.2017 r.
Weryfikacja spełniania wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Złożonych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu. Osoby zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo o wyniku weryfikacji formalnej aplikacji oraz o terminie kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Techniki/metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, test merytoryczny (wiedzy), rozmowa kwalifikacyjna.
Dane osobowe zawarte w ofertach będą gromadzone wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (82) 568-50-91.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3096

Wytworzył/odpowiada: Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Jednostka organizacyjna: Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Udostępnił: Monika Łapińska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 07.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×