Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie o naborze nr 60018ARCHIWALNE z dnia 22.01.2020 r.

 • Oferty do
  4

  lutego

  2020

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent

do spraw: diagnostyki organizmów szkodliwych

Laboratorium WojewódzkieMiejsce wykonywania pracy:

Kielce

Laboratorium Wojewódzkie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce

WARUNKI PRACY

Praca w Laboratorium Wojewódzkim w siedzibie urzędu. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze w budynku bez windy. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy obsłudze sprzętu laboratoryjnego oraz przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie próbek do badań bakteriologicznych i wirusologicznych, sporządzanie pożywek, buforów.
 • Wykonywanie pod nadzorem testu IF, FISH, testu biologicznego, hodowli bakteriologicznej, testu ELISA.
 • Wprowadzanie danych do ZSI z wykonywanych badań, w celu wydania informacji lub sprawozdania z badań, prowadzenie ewidencji badań, zużycia odczynników chemicznych.
 • Uczestnictwo w szkoleniach zewnętrznych z zakresu bakteriologii i wirusologii w Centralnym Laboratorium, szkolenia z zakresu SZL.
 • Praca w Systemie Zarządzania Laboratorium, przestrzeganie celów Polityki Jakości.
 • Raportowanie wyników, przegląd i autoryzacja wyników.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe biologiczne, rolnicze lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w laboratorium badawczym (udokumentowane).
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie roślin i nasiennictwie
 • Ogólna wiedza laboratoryjna, znajomość normy PN-EN ISO 17025-2018-02
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i programów Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Komunikatywność, rzetelność, dyspozycyjność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Prawo jazdy kat.B

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 04.02.2020
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wapiennikowa 21a
  25-112 Kielce

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzana zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

· Administrator danych i kontakt do niego: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach wi-kielce@piorin.gov.pl tel.41361078

· Kontakt do inspektora ochrony danych : iodo-kielce@piorin.gov.pl

· Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

· Informacje o odbiorcach danych: komisja ds. naboru w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

· Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

· Uprawnienia:

o Prawo żądania od administratora danych dostępu dodanych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych: żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej.

o Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

· Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art.26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art.6 ust. 1 lit. c RODO

· Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowani decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Przewidywane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2600,91,- zł
Na ofercie proszę zamieścić dopisek ”Oferta na stanowisko w celu zastępstwa asystenta w Laboratorium Wojewódzkim''.
Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne i zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni oraz zaproszeni do postępowania rekrutacyjnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. (41)361-07-86 lub (41)362-17-07

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

WZORY OŚWIADCZEŃ:Liczba odwiedzin: 4942

Wytworzył/odpowiada: Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Udostępnił: Magdalena Witkowska

Komórka organizacyjna: Kadry

Wprowadzono: 22.01.2020

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×