Kuratorium Oświaty w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 3600ARCHIWALNE z dnia 16.09.2016 r.

 • Oferty do
  26

  września

  2016

 • Wymiar etatu
  1/2
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: Współpracy z organami prowadzącymi przedszkola, szkoły, placówki

Wydział Rozwoju EdukacjiMiejsce wykonywania pracy:

Rybnik

ul. 3 -go Maja 27

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice

WARUNKI PRACY

Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy. Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym w siedzibie budynku Delegatury w Rybniku. Budynek 2 piętrowy, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach na 2 piętrze. Budynek nie posiada windy osobowej, podjazdu oraz pomieszczeń sanitarnych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z organami prowadzącymi w sprawach: opinii, porozumień, uzgodnień dotyczących powierzania, przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły, placówki
 • Przygotowywanie opinii w sprawie spełniania wymagań art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty przez podmioty ubiegające się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej
 • Przygotowywanie projektów opinii, postanowień, decyzji administracyjnych w sprawach przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty i regulaminem organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Katowicach
 • Przygotowywanie projektów opinii w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego, bez wypowiedzenia
 • Uczestniczenie w komisjach konkursowych na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
 • Współdziałanie z jednostkami prowadzącymi przedszkola, szkoły, placówki publiczne w zakresie dokonywania ocen pracy dyrektorów
 • Udzielanie odpowiedzi na pisma, wnioski w zakresie spraw realizowanych w komórce.
 • Przygotowywanie zestawień zbiorczych, informacji w zakresie spraw realizowanych w komórce

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy: 7 lat w urzędzie organu nadzoru pedagogicznego lub w organie prowadzącym szkoły lub placówki na stanowisku związanym z realizacjią zadań oświatowych,
 • znajomość ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność, umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, umiejętność współpracy
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 7 lat na stanowisku nauczyciela
 • przygotowanie pedagogiczne
 • stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zarzadzania oświatą
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne
 • Kopia aktu nadania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.09.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty
  ul. Powstańców 41a
  40-024 Katowice, pok. 6.10

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty będzie można odebrać w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia procedury naboru, a po tym terminie komisja zastrzega sobie prawo zniszczenia dokumentów. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 606-30-25.Liczba odwiedzin: 2911

Wytworzył/odpowiada: Śląski Kurator Oświaty

Jednostka organizacyjna: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Udostępnił: Urszula Piszczek

Komórka organizacyjna: Oddział Kadr

Wprowadzono: 16.09.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×