Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Ogłoszenie o naborze nr 5859ARCHIWALNE z dnia 24.11.2016 r.

 • Oferty do
  5

  grudnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: finansów i zaopatrzenia

w Zespole Finansów i ZaopatrzeniaMiejsce wykonywania pracy:

Ruda Śląska

Zespół Finansów i Zaopatrzenia
Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej

Adres urzędu:

Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
41-709 Ruda Śląska
ul. Gen. Hallera 9

WARUNKI PRACY

Praca biurowa, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie biurowe znajdujące się na parterze budynku, tylko wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych (podjazd). Pomieszczenia sanitarne na parterze budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pozostałe kondygnacje budynku komendy i pomieszczenia sanitarne nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Odręcznie ewidencjonuje pisma i dokumenty wpływające i wychodzące z Zespołu Finansów i Zaopatrzenia celem właściwego obiegu dokumentów. Prowadzi dziennik korespondencyjny, podawczy i aktów prawnych.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym i rachunkowym faktury, rachunki, noty księgowe z zakresu wydatków budżetowych, których dysponentem są Wydziały KWP w celu przekazania ich do dalszej realizacji.
 • Sporządza listy wypłat dodatkowych należności na podstawie prawidłowych dokumentów źródłowych w celu wypłaty należności policjantom i pracownikom policji.
 • Przyjmuje gotówkę za mandaty karne gotówkowe oraz prowadzi w tym zakresie całość dokumentacji.
 • Rejestruje w systemie komputerowym faktury, rachunki i noty księgowe
 • Prowadzi ewidencję wykorzystanych środków przyznanych przez KWP w Katowicach w ramach zawartych umów i przyznanych limitów
 • Sporządza informacje dot. wydatkowania środków zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych.
 • Rozlicza koszty za media na kartotekach kosztów utrzymania obiektów oraz je rejestruje w systemie komputerowym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w komórkach finansowych lub zaopatrzenia,
 • wiedza związana z wykonywaniem pracy na danym stanowisku, m. in. wiedza z zakresu przepisów ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
 • planowanie i organizowanie pracy własnej, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność komunikowania się i kierowania zespołem, rzetelność i terminowość.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w komórkach finansowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymogami
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.12.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej
  41-709 Ruda Śląska
  ul. Gen. Hallera 9

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie zasadnicze: 1873,84 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy ( od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).
Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach selekcji telefonicznie lub mailowo.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-2449218, 32-2449219Liczba odwiedzin: 3104

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiej

Udostępnił: Anna Kaczor - Sołtysiak

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 24.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×