Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Ogłoszenie o naborze nr 5860ARCHIWALNE z dnia 24.11.2016 r.

 • Oferty do
  8

  grudnia

  2016

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor weterynaryjny

do spraw: ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Ziemnice

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
59-220 Legnica

oraz teren powiatu legnickiego

Adres urzędu:

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
59-220 Legnica

WARUNKI PRACY

• praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 15:15; • praca w siedzibie Inspektoratu oraz na terenie powiatu legnickiego; • praca przy komputerze i innych powszechnie stosowanych w pracy biurowej urządzeniach; • wyjazdy służbowe; • praca w terenie - wyjazdy samochodem służbowym; • kontakt ze zwierzętami oraz materiałem zakaźnym; • praca w budynku piętrowym (konieczność poruszania się między piętrami).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad wytwarzaniem i stosowaniem pasz na własne potrzeby w gospodarstwach rolnych, przeznaczonych dla zwierząt, z których lub od których pozyskiwane są surowce do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego wchodzących w łańcuch żywieniowy człowieka
 • prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu, handlu pasz z zakładów spełniających warunki weterynaryjne w celu zapobiegania nielegalnych działań
 • pobieranie prób w ramach monitoringu pasz
 • aktualizacja rejestru podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności nadzorowanej w zakresie zadań zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem pasz, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji (w zakresie dotyczącym gospodarstw, bez spraw związanych z nadzorem nad wytwórniami pasz)
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad sposobem pakowania i znakowania pasz (bez spraw związanych z nadzorem nad wytwórniami pasz)
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Inspektoratu, tworzenie planów, sprawozdań jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Inspektoratu
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i instancji dotyczących zadań zespołu
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • dyspozycyjność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • analityczne myślenie
 • umiejętność rozwiązywania problemów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (w przypadku lekarzy weterynarii)
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2016
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy
  z/s Ziemnice, ul. Legnicka 12
  59-220 Legnica

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 76 855 05 41. Oferty można składać osobiście w siedzibie urzędu lub przesłać pocztą. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie, z wyjątkiem aplikacji kandydatów wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem.Liczba odwiedzin: 2775

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach

Udostępnił: Malgorzata Woszczyna

Komórka organizacyjna: PIW Legnica

Wprowadzono: 24.11.2016

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×