Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 18411ARCHIWALNE z dnia 23.11.2017 r.

 • Oferty do
  30

  listopada

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

księgowy

Dział RachunkowościMiejsce wykonywania pracy:

Gliwice

Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
ul. Młodego Hutnika 2
44-100 Gliwice

Adres urzędu:

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice

WARUNKI PRACY

Warunki pracy: - praca administracyjno-biurowa - w siedzibie Urzędu Skarbowego, - obsługa komputera powyżej 4 godziny dziennie, - użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów) Bariery architektoniczne: budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo- wejście do budynku Urzędu wyposażone w podjazd, dostępna winda, drzwi odpowiedniej szerokości, na parterze znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne spełniające niezbędne warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne, -Budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, oraz niesłyszących i głuchoniemych. -długotrwała praca przy komputerze i monitorze ekranowym (narażenie na zwiększone promieniowanie elektromagnetyczne, przeciążenie układu mięśniowo- szkieletowego).

ZAKRES ZADAŃ

 • Dokonywanie rozliczeń podatników i przekazywanie wpływów uprawnionym podmiotom
 • Prowadzenie wymaganych ewidencji i dokumentacji ksiegowej
 • Obsługiwanie zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne
 • Prowadzenie ksiąg ścisłego zarachowania
 • Sporzadzanie wymaganych sprawozdań i informacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość przepisów stosowanych w trakcie wykonywanych zadań:
 • Ustawa Ordynacja Podatkowa
 • Ustawa o Rachunkowości
 • Zarzadzenie nr. 90 Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont dla organów podatkowych podległych Ministrowi Finansów, w zakresie poboru i rozliczenia podatków, opłat, wpłat z zysku przedsiebiorstw państwowych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także innych niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru, ustalania lub określania są uprawnione organy podatkowe.
 • umiejętność logicznego formułowania myśli
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność , inicjatywa, kreatywność
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.11.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach
  ul. Młodego Hutnika 2
  44-100 Gliwice
  z dopiskiem "ogłoszenie do Działu Rachunkowości"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch części : pisemnej (testu wiedzy) oraz ustnej (rozmowy kwalifikacyjnej).
Oferty niespełniające wymogów formalnych albo przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu postepowania.
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
Proponowane wynagrodzenie brutto: 3016,88 zł.
Dodatkowe informacje można uzyskać po nr. telefonu (0-32) 339 99 12Liczba odwiedzin: 2674

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor

Jednostka organizacyjna: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Udostępnił: Magdalena Kuźniar

Komórka organizacyjna: IZK-3

Wprowadzono: 23.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×