Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 18412ARCHIWALNE z dnia 23.11.2017 r.

 • Oferty do
  8

  grudnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  4
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor ochrony zabytków

do spraw: zabytków nieruchomych

w Wydziale Zabytków NieruchomychMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa i teren woj. mazowieckiego

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

Adres urzędu:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa

WARUNKI PRACY

• praca biurowa, • praca w siedzibie urzędu i terenie, • praca na wysokości powyżej 3 metrów, • permanentna obsługa klientów zewnętrznych, • zagrożenie korupcją, • praca na parterze, • narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner, bindownica, aparat fotograficzny, • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, • brak oznaczeń dla osób niewidomych, • pomieszczenie higieniczno – sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, • bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego; ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne, • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie obiektów nieruchomych
 • dokonywanie inspekcji obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i roboty budowlane
 • przeprowadzanie terenowych inspekcji obiektów zabytkowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe architektura, historia sztuki, budownictwo, gospodarka przestrzenna, ochrony zabytków, konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury
 • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętności: obsługi komputera (pakiet MS Office), skutecznej komunikacji i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze związanym z ochroną zabytków

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
  ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
  Oferty powinny zawierać numer ogłoszenia oraz nazwę stanowiska pracy.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o wpisanie w dokumentach aktualnego adresu e-mail.
Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie kolejnego etapu naboru za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.
Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczeń dostępny na stronie www.mwkz.pl w zakładce „Praca.
Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.
Zastrzegamy możliwość wystąpienia o referencje.Liczba odwiedzin: 2123

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Udostępnił: Paulina Białecka

Komórka organizacyjna: Wydział Obsługi Urzędu

Wprowadzono: 23.11.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×