Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 8719ARCHIWALNE z dnia 27.02.2017 r.

 • Oferty do
  09

  marca

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: wykonywania badań terenowych

w Pracowni analiz manualnych, instrumentalnych, hydrobiologicznych oraz pomiarów terenowych i pobierania próbekMiejsce wykonywania pracy:

Częstochowa

42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 24/28

Adres urzędu:

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

WARUNKI PRACY

Praca w terenie, w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, wysiłek fizyczny - przenoszenie sprzętu, praca na wysokości, nietypowe godziny pracy (dyżury). Prowadzenie samochodu służbowego. Praca przy monitorze ekranowym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonuje terenowe badania pomiarów hałasu w środowisku i pól elektromagnetycznych oraz prowadzi dokumentację tych badań w celu realizacji potrzeb Inspekcji i Państwowego Monitoringu Środowiska;
 • Pobiera próbki do badań fizykochemicznych oraz prowadzi dokumentację tych czynności w celu wykonania dalszych badań laboratoryjnych;
 • Opracowuje wyniki pomiarów oraz tworzy sprawozdanie z pomiarów w celu prezentacji wyników pomiarów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Ogólna znajomość obowiązujących norm oraz metodyk w laboratorium badawczym ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów hałasu i PEM;
 • Umiejętność obsługi komputera - pakiet Office;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w wykonywaniu pomiarów terenowych oraz pobierania próbek w laboratorium;
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu;
 • ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska;
 • znajomość systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC17025:2005;

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kserokopia prwa jazdy;
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorące/biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowane/informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 061,00 zł. - brutto. Dodatkowe informacje: tel. 32 20 17 610.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 3638

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Udostępnił: Danuta Siwor

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 27.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×