Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Ogłoszenie o naborze nr 14048ARCHIWALNE z dnia 09.08.2017 r.

 • Oferty do
  19

  sierpnia

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: analiz, ocen i prognoz stanu środowiska

w Dziale Monitoringu ŚrodowiskaMiejsce wykonywania pracy:

Częstochowa

42-200 Częstochowa, ul. Rząsawska 24/28

Adres urzędu:

40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

WARUNKI PRACY

Praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym, nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, windy, przystosowanej toalety).

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizuje, przetwarza, gromadzi i interpretuje wyniki otrzymywane z badań monitoringu powietrza w ramach państwowego monitoringu środowiska, w celu wykonania ocen i dostarczenia aktualnych danych o stanie środowiska;
 • Wprowadza dane do baz danych w zakresie monitoringu powietrza, w celu uzyskania zbioru danych służących do dalszego przetwarzania, przy wykonywaniu ocen i udostępnianiu informacji;
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu raportów, ocen i opracowań tenatycznych w zakresie monitoringu powietrza, przeznaczonych do wykorzystania przez organy administracji publicznej, a także w celu informowania społeczeństwa o stanie środowiska;
 • Udziela informacji publicznej w zakresie realizowanych obowiązków, w tym informacji za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, w celu przekazania danych określających stan środowiska w zakresie monitoringu powietrza;
 • Gromadzi informacje o zakresie korzystania ze środowiska przez podmioty gospodarcze w części dotyczącej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu w Częstochowie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska;
 • ogólna znajomość krajowych i wspólnotowych przepisów z zakresu ochrony srodowiska;
 • ogólna znajomość zagadnień monitoringu srodowiska;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu związanym z ochroną środowiska lub pokrewne;
 • znajomość specjalistycznych programów komputerowych;
 • umiejętność pracy w zespole.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.08.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  40-036 Katowice, ul. Wita Stwosza 2

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia", osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wzory oświadczeń zamieszczono pod adresem: www.katowice.wios.gov.pl w zakładce "Praca w WIOŚ". List motywacyjny i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. W ofercie należy podać adres poczty elektronicznej i nr telefonu. Kandydatki/kandydaci biorące/biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym o terminach naboru będą informowane/informowani pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dokumenty aplikacyjne można odebrać w komórce Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia w terminie dwóch miesięcy od publikacji wyniku naboru, po tym terminie dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2 087,00 zł. brutto. Dodatkowe informacje: tel. 32 20 17 610. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.Liczba odwiedzin: 2679

Wytworzył/odpowiada: Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Udostępnił: Danuta Siwor

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko pracy ds. kadr i szkolenia

Wprowadzono: 09.08.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×