Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie

Ogłoszenie o naborze nr 10410ARCHIWALNE z dnia 21.04.2017 r.

 • Oferty do
  12

  maja

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

młodszy informatyk

KomendaMiejsce wykonywania pracy:

Częstochowa

Adres urzędu:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
ul. Legionów 20
42-213 Częstochowa

WARUNKI PRACY

Stanowisko z monitorem ekranowym spełniające wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, brak czynników szkodliwych na stanowisku. Praca w pomieszczeniu na III piętrze, budynek bez urządzeń dźwigowych może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, bark wind, korytarze dzielone drzwiami skrzydłowymi).

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie dokumentacji ewidencyjnej i eksploatacyjno - technicznej sprzętu łączności i informatyki oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • uczestnictwo w planowaniu potrzeb w zakresie sprzętu informatycznego umożliwiającego sprawną realizacje zadań przez Wojskową Komendę Uzupełnień;
 • prowadzenie jako redaktor treści podstrony jednostki organizacyjnej na stronie bip.gov.pl;
 • prowadzenie dokumentacji oraz- pełnienie roli administratora sieci INTER-MON, strony internetowej WKU, e-PUAP i realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych oraz przepisach wykonawczych;
 • utrzymanie w stałej sprawności systemów informatycznych eksploatowanych w WKU oraz planowanie i realizacja archiwizacji danych;
 • zapewnienie we współdziałaniu z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • prowadzenie okresowych zabiegów konserwacyjnych sprzętu komputerowego, oprogramowania systemowego i użytkowego;
 • udział w opracowywaniu projektów rozkazów i zaleceń dotyczących spraw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie o profilu informatycznym, elektronicznym lub pokrewnym.
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji lub pracy biurowej
 • udokumentowana znajomośc obsługi systemów teleinformatycznych oraz sieci komputerowych;
 • znajomość zagadnień związanych z administracją systemami z rodziny Windows XP/Vista/7/10 oraz Windows Server 2008/2012;
 • znajomość domeny Active Directory;
 • znajomość zagadnień zwiazanych z relacyjnymi bazami danych oraz minimum jednego z rozwiązań opartego na MS SQL,MySQL, Informix;
 • znajomośc konfiguracji urządzeń sieciowych (drukarki, skanery, routery);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość obsługi pakietu graficznego CorelDRAW, Photoshop, GIMP;
 • znajomość języka PHP, HTML;
 • umiejętność sprawnej oragnizacji pracy oraz pracy w zespole;
 • dyspozycyjność.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.05.2017
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
  ul. Legionów 20
  42-213 Częstochowa

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przewidywany termin zatrudnienia 01.06.2017 r.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie lub w razie niemożności skontaktowania się z ww. drogą elektroniczną (e-mail) o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego.
W CV kandydaci powinni podać nr telefonu i adres e-mail.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Brak powiadomienia jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
List motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinny zawierać datę oraz czytelny podpis kandydata.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 261 101 602.


Liczba odwiedzin: 584

Legenda

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Zastępstwo

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór otwarty dla cudzoziemców

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że o stanowisko mogą starać się, poza polskimi obywatelami, również cudzoziemcy. Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:

Wytworzył/odpowiada: Komendant

Jednostka organizacyjna: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie

Udostępnił: Małgorzata Dyjak

Komórka organizacyjna: Komenda

Wprowadzono: 21.04.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×