Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Ogłoszenie o naborze nr 25549ARCHIWALNE z dnia 13.04.2018 r.

 • Oferty do
  23

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor

do spraw: fitosanitarnych

w Oddziale w MalborkuMiejsce wykonywania pracy:

Malbork

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
Oddział w Malborku
ul. M. Konopnickiej 26
82-200 Malbork

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
ul. Na Stoku 48
80-874 Gdańsk

WARUNKI PRACY

Praca biurowo-terenowa. Praca w biurze wymagająca koncentracji, wykonywana przy użyciu sprzętu komputerowego. Praca w terenie wymagająca posiadania prawa jazdy kat. B wiąże się z pokonywaniem znacznych odległości po nierównych nawierzchniach, polegająca głównie na kontroli zarejestrowanych podmiotów a także lustracje fitosanitarne, pobieranie i badanie prób gleby, roślin, produktów roślinnych i przedmiotów. Pobieranie prób związane jest z pracą na wysokości. Praca na wysokim parterze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak windy osobowej i podjazdów dla wózków inwalidzkich. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w stresie. Wysiłek fizyczny. Zagrożenie korupcją. Częste kontakty z klientami.

ZAKRES ZADAŃ

 • kontrolowanie podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w celu stwierdzenia zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami;
 • przeprowadzanie kontroli fitosanitarnych w tym pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podłoży, gleby i środków transportu w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych;
 • prowadzenie obserwacji organizmów szkodliwych oraz ustalanie metod i terminów zwalczania w celu ograniczenia nasilenia ich występowania;
 • pobieranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów oraz materiału siewnego do badań laboratoryjnych;
 • wprowadzanie danych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu zapewnienia kompletności i aktualności bazy danych;
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wykonania zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne. Znajomość ustawy o ochronie roślin. Znajomość ustawy o nasiennictwie. Znajomość rozporządzeń wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw. Znajomość ustawy Kpa. Prawo jazdy Kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku
  ul. Na Stoku 48
  80-874 Gdańsk

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (58) 302-36-35.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto około 2200,00 zł.
Wymagane dokumenty (list motywacyjny, życiorys, oświadczenia) muszą być własnoręcznie podpisane.
W okresie 7 dni od upływu terminu składania ofert na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu iorin.gda.pl zostanie opublikowana lista osób spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz informacja dotycząca terminu i miejsca kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Liczba odwiedzin: 2341

Wytworzył/odpowiada: Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Udostępnił: Ewa Biedrzycka

Komórka organizacyjna: Stanowisko ds kadr

Wprowadzono: 13.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×