Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 25548ARCHIWALNE z dnia 13.04.2018 r.

 • Oferty do
  27

  kwietnia

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Wydziale Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty RolniczejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - praca administracyjno-biurowa, - gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych, - permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - użytkowanie sprzętu biurowego, - praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym, - budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru, - budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • analiza, ocena i opiniowanie kwestii spornych lub budzących wątpliwości dotyczących kwalifikacji zawodowych beneficjentów działań rolniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 2014-2020, w celu wskazania najlepszych rozwiązań, będących podstawą podjęcia prawidłowej decyzji w sprawie wniosków,
 • monitoring i analiza rodzajów kwalifikacji beneficjentów działań, w tym PROW 2014-2020, w których istnieje wymóg kwalifikacji zawodowych, opracowywanie i proponowanie nowych rozwiązań w przepisach prawnych, w celu wskazania właściwych rozwiązań w jednostkowych sytuacjach oraz wskazywanie najlepszych rozwiązań uproszczenia zasad stosowania prawa w praktyce,
 • analiza, ocena i opiniowanie kwestii spornych lub budzących wątpliwości dotyczące kwalifikacji zawodowych w zakresie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w celu wskazania najlepszych rozwiązań, będących podstawą podjęcia prawidłowej decyzji,
 • współdziałanie w projektowaniu i wprowadzaniu nowych zawodów do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz prowadzenie działań na rzecz modernizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach rolniczych, w celu modernizacji kształcenia rolniczego i rozszerzenia oferty edukacyjnej umożliwiającej zdobycie wymaganych kwalifikacji zawodowych, w szczególności od osób korzystających z działań PROW 2014-2020,
 • analiza potrzeb i ocena możliwości rozszerzania kształcenia w nowych zawodach oraz nowych typach szkół, opracowywanie i realizowanie procedur dotyczących planu naboru na dany rok szkolny w poszczególnych szkołach rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, koordynacja i przygotowywanie dokumentacji, w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół rolniczych w regionie, w tym ułatwiającej nabywanie kwalifikacji rolniczych przez beneficjentów PROW 2014-2020,
 • koordynacja pracy departamentów merytorycznych w Ministerstwie, właściwych do realizacji działań obejmujących zawody regulowane, w celu prawidłowego i terminowego wykonania tych zadań,
 • opracowywanie projektów zarządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie utworzenia, przekształcenia szkół i placówek rolniczych wraz z projektami statutu dla nowych jednostek, w celu właściwej organizacji szkoły oraz stosowania jednolitego toku postępowania w tych działaniach,
 • prowadzenie czynności kontrolnych w szkołach rolniczych i placówkach prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie organizacji procesu kształcenia i sporządzenie wystąpień pokontrolnych, w celu wydania dyrektorowi szkoły wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących właściwej organizacji i pracy szkoły, szczególnie w zakresie kształcenia i doskonalenia dorosłych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • 3-letni staż pracy,
 • znajomość przepisów w zakresie PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020,
 • znajomość przepisów i procedowania w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • znajomość organizacji i funkcjonowania szkół i placówek, w tym rolniczych,
 • znajomość przepisów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego, w tym rolniczego,
 • znajomość przepisów w zakresie nadzoru prowadzonego nad szkołami i placówkami, w tym rolniczymi,
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego,
 • znajomość przepisów w zakresie tworzenia prawa oświatowego,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe rolnicze,
 • 2-letnie doświadczenie w obszarze związanym z oświatą,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy,
 • znajomość przepisów o kontroli w administracji rządowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w obszarze związanym z oświatą.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
  lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
  z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w SSO”

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy
lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.Liczba odwiedzin: 2538

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Udostępnił: Karolina Hilińska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych

Wprowadzono: 13.04.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×