Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Ogłoszenie o naborze nr 22693ARCHIWALNE z dnia 21.02.2018 r.

 • Oferty do
  5

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: łączności i informatyki

w ReferacieWspomagającymMiejsce wykonywania pracy:

Strzyżów

Adres urzędu:

Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
ul. Gen. Władysława Andersa 2
38-100 Strzyżów

WARUNKI PRACY

Ośmiogodzinny system pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała. Budynek wielokondygnacyjny, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak wind, brak podjazdów.

ZAKRES ZADAŃ

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych oraz Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych, zarządzanie infrastrukturą sieci komputerowych oraz instalacji
 • bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu teleinformatycznego w jednostce
 • udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów teleinformatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, wykonywanie okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki
 • eksploatacja i administrowanie wdrożonych systemów informatycznych, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • wykonywanie niezbędnych zmian oprogramowania systemów i aplikacji oraz niezbędnych kopii zapasowych
 • instalacja i konfiguracja mobilnych terminali przewoźnych i mobilnych terminali noszonych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w obszarze informatyki, elektroniki lub elektrotechniki
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość pakietów biurowych MS Office, Openoffice
 • znajomość systemów operacyjnych UNIX, LINUX, WINDOWS
 • znajomość obsługi systemów teleinformatycznych
 • znajomość podstaw budowy sieci okablowania strukturalnego
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe informatyczne, elektroniczne lub elektrotechniczne
 • świadectwo kwalifikacyjne - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczenia do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy
 • .
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie
  ul. Gen. Władysława Andersa 2
  38-100 Strzyżów
  I piętro, pok. 101

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inna cechę prawnie chronioną.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod katem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna.
W dokumentach aplikacyjnych należy powołać się na nr ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne, które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 2765360.Liczba odwiedzin: 3231

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Policji w Strzyżowie

Udostępnił: Marzena Kawa

Komórka organizacyjna: Referat Wspomagający

Wprowadzono: 21.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×