Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 22692ARCHIWALNE z dnia 21.02.2018 r.

 • Oferty do
  15

  marca

  2018

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

w Biurze Kadr i OrganizacjiMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

WARUNKI PRACY

Budynek nr 3 KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren zamknięty, praca na parterze, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefon. Budynki komendy nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, bariery architektoniczne: brak podjazdów, pomieszczenia higieniczno - sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Praca administracyjno – biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze. Kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu konsultacje z innymi organami Państwowej Straży Pożarnej ( komendant wojewódzki, miejski, powiatowy PSP) lub pracownikami urzędów

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w imieniu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jako organu I i II instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego strażaków
 • Przygotowanie stanowiska KG PSP w zakresie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzje KG PSP jako organu II Instancji w sprawach ze stosunku służbowego strażaków
 • Przygotowanie opinii do projektów aktów prawnych, projektów odpowiedzi w sprawach kadrowych, a w szczególności skarg i odwołań od decyzji KG PSP, pism procesowych do organów wymiaru sprawiedliwości
 • Reprezentowanie KG PSP przed organami administracji rządowej i sądami w sprawach należących do właściwości Biura Kadr i Organizacji
 • Udzielanie informacji, wyjaśnień i pomocy prawnej jednostkom organizacyjnym PSP w zakresie problematyki kadrowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • staż pracy: 3 lata na stanowisku związanym z obsługą prawno-kadrową
 • znajomość przepisów regulujących stosunek służbowy strażaków PSP oraz członków korpusu służby cywilnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego przed sądami administracyjnymi
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Prosimy przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w siedzibie Urzędu przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie,
  w Kancelarii Ogólnej, w godzinach pracy: 8.15 - 16.15.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu.
Na kopercie i liście motywacyjnym proszę dopisać: BK-II-GS-2
Proponowane wynagrodzenie: mnożnik 1,7 kwoty bazowej tj. 3185,53 zł brutto.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania).
Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełnienia wymagań dodatkowych przez kandydatów.
Proces naboru składa się z trzech etapów:
•   weryfikacji ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
•   testu wiedzy,
•   rozmowy kwalifikacyjnej.
Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Oferty kandydatów nie zakwalifikowanych podlegają archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dodatkowe informacje: (0-22) 523-39-33 (Biuro Kadr i Organizacji KG PSP)Liczba odwiedzin: 3326

Wytworzył/odpowiada: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Udostępnił: Izabela Tuszowska

Komórka organizacyjna: Biuro Kadr i Organizacji

Wprowadzono: 21.02.2018

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×