Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 8160ARCHIWALNE z dnia 04.02.2017 r.

 • Oferty do
  14

  lutego

  2017

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: wykonywania analiz instrumentalnych i badań fizykochemicznych

Laboratorium - Pracownia w WarszawieMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110 A
00-716 Warszawa

WARUNKI PRACY

Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych ( narażenie na działanie odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach, osadach ściekowych i odpadach).
Praca w siedzibie urzędu.
Stanowisko nie wymaga wysiłku fizycznego.
Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.

ZAKRES ZADAŃ

 • samodzielne wykonywanie badań próbek środowiskowych zgodnie z obowiązującymi metodykami przy użyciu specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej w celu prowadzenia monitoringu i kontroli podmiotów korzystających ze środowiska
 • prowadzenie dokumentacji wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym w celu potwierdzenia funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi
 • wdrażane nowych metod analitycznych oraz uczestnictwo w ich opracowaniu w celu stosowania najnowszych metodyk badawczych i ich aktualizacji
 • uczestnictwo w porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości w celu potwierdzenia kompetencji laboratorium do wykonania określonych badań

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie chemiczne
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w laboratorium analitycznym
 • przeszkolenie w zakresie wykonywania analiz instrumentalnych za szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowej IC i spektroskopii UV-VIS
 • umiejętność realizacji metod opisanych w PN
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • biegłość w wykonywaniu analiz instrumentalnych i badań fizykochemicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe chemiczne, biologiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w laboratorium akredytowanym
 • przeszkolenie w zakresie prac z technik badawczych GC, AA
 • język angielski podstawowy
 • realizacja metod badawczych z zakresu IC i UV-VIS oraz badań fizykochemicznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzająca przeszkolenie w zakresie analiz instrumentalnych ze szczególnym uwzględnieniem chromatografii jonowej IC i spektroskopii UV-VIS
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie w zakresie pracy z technik badawczych GC, AA

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  Bartycka 110A
  00-716 Warszawa

  z dopiskiem: "Oferta pracy - Specjalista - LA"

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Procedura naboru składa się z kilku etapów.
I etap obejmuje sporządzenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne.
II etap- test wiedzy, do którego zakwalifikowane zostają wszystkie osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
IV etap - zamieszczenie wyniku naboru.
W przypadku gdy II i III etap naboru odbywa się tego samego dnia, listy osób zakwalifikowanych do III etapu nie zamieszcza się.
Test wiedzy obejmuje pytania ogólne z zakresu funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ustawę o służbie cywilnej oraz pytania specjalistyczne dotyczące stanowiska, na które prowadzony jest nabór.
Listy kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do dalszych etapów procedury naboru publikowane są na stronie internetowej BIP WIOŚ oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przynajmniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem kolejnego etapu wraz z informacją o terminie przeprowadzania testu wiedzy lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty ( życiorys, list motywacyjny) i oświadczenia składane przez kandydatki/kandydatów ubiegających się o pracę powinny być własnoręcznie podpisane.
Brak podpisu na wymienionych dokumentach wyklucza kandydatkę/kandydata z uczestniczenia w dalszych etapach procedury naboru.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (22) 651-07-07.Liczba odwiedzin: 1044

Wytworzył/odpowiada: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Katarzyna Żuk

Komórka organizacyjna:

Wprowadzono: 04.02.2017

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×