Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 57164ARCHIWALNE z dnia 09.11.2019 r.

 • Oferty do
  14

  listopada

  2019

 • Wymiar etatu
  1
 • Stanowiska
  1
 • Status
  koniec naboru
 • Dodatkowe
  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki

  • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
  • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
  • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.
  Zastępstwo

  Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że urząd poszukuje kandydatów do pracy na czas przewidywanej nieobecności swojego pracownika. Jeśli w ogłoszeniu nie wskazano okresu zastępstwa, możesz o to spytać w urzędzie. Osoba zatrudniona na zastępstwo jest członkiem korpusu służby cywilnej.

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ


Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

do spraw: międzynarodowych

w Wydziale Stosunków Bilateralnych i Wielostronnych w Departamencie Spraw Europejskich i Współpracy MiędzynarodowejMiejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres urzędu:

Warszawa, ul. Wspólna 2/4

WARUNKI PRACY

Pracownikom oferujemy: • proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 600,66 zł brutto, ustalone wg mnożnika 2,4 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy • umowę o pracę na czas zastępstwa • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit), ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.00-9.00 Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe z ambasadami RP oraz przedstawicielstwami zagranicznymi w Warszawie, innymi resortami i z wykonawcami zewnętrznymi realizującymi umowy ramowe dla MIiR • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe – ok 2 razy na kwartał. • zagrożenie korupcją • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz • praca przy komputerze opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

ZAKRES ZADAŃ

 • nawiązywanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy dwustronnej i wielostronnej Ministerstwa poprzez m.in. współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, opiniowanie i uzgadnianie dokumentów, materiałów i stanowisk dotyczących współpracy międzynarodowej, koordynowanie realizacji umów lub listów intencyjnych o współpracy międzynarodowej
 • organizowanie spotkań i wydarzeń krajowych/ międzynarodowych Ministerstwa w zakresie właściwości wydziału, w tym: przygotowywanie merytoryczne spotkań i wydarzeń, zapewnianie obsługi logistycznej spotkań i wydarzeń zapewnianie przestrzegania zasad protokołu dyplomatycznego, zapewnianie i obsługa udziału prelegentów lub ekspertów zewnętrznych
 • prowadzenie obsługi udziału przedstawicieli Ministerstwa w spotkaniach i posiedzeniach krajowych lub międzynarodowych, w tym: przygotowywanie lub uzgadnianie dokumentów prezentujących stanowisko Ministerstwa, przygotowywanie lub uzgadnianie dokumentów podsumowujących oraz monitorowanie realizacji zobowiązań wynikających z udziału w spotkaniach lub posiedzeniach
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie organizacji wydarzeń międzynarodowych poprzez m.in. opracowywanie projektu umów, przeprowadzanie rozeznania rynku, sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, przeprowadzanie odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenie w postępowaniach jako członek komisji przetargowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok współpracy międzynarodowej
 • znajomość problematyki z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość protokołu dyplomatycznego i etykiety
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • cv
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni polskiej prosimy o przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie, wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
 • najpóźniej, tj. w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci muszą dostarczyć do BZL wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.11.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachęcamy do aplikowania online ale dopuszczamy również tradycyjną/papierową formę składania aplikacji.
  Dokumenty papierowe można wówczas przynieść lub wysłać na adres:

  Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  ul. Wspólna 2/4
  00-926 Warszawa
  z dopiskiem na aplikacji DEM 150-2 (dotyczy tylko wysyłanych w papierze)

  Kancelaria czynna w godz. 8¹⁵-16¹⁵

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
  https://miir.hrsys.pl/praca/miir/DEM-150-2

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju.

Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO

Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem):

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/jak-do-nas-aplikowac-MIIR

 

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Dodatkowe informacje, dotyczące ogłoszenia do pracy w Ministerstwie, można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/praca-w-ministerstwie-miir
lub uzyskać pod nr tel. (22) 22 273 88 73
Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna.

Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań formalnych jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Do udziału w naborze, zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu oraz po uwzględnieniu informacji dotyczących oferowanych warunków pracy.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą.Liczba odwiedzin: 3567

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie

Udostępnił: Grażyna Opara-Karasiewicz

Komórka organizacyjna: BZL

Wprowadzono: 09.11.2019

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×